Novice

STROKOVNI SESTANEK V HANNOVRU

Datum objave: 08.05.2024 | Datum poteka: 29.05.2025

V Hannovru se je med 14. in 16. decembrom 2023 odvil strokovni sestanek konzorcija 8 partnerskih institucij, ki jih v okviru EU (Justice) projekta "Digi-Guard" koordinira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.
Projekt naslavlja težave (čezmejnega) elektronskega vročanja, dokazovanja z elektronskimi dokazi ter izvajanja videokonferenc v civilnih in gospodarskih zadevah v EU. Partnerji projekta (poleg PF UM) so "Leibniz Universität Hannover", "Universiteit Maastricht", "Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet", "Universität Graz", "Uniwersytet Wroclawski", "Inštitut za primerjalno pravo pri pravni fakulteti v Ljubljani", Cepris d.o.o. Sestanka so se s strani Pravne fakultete udeležili prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tomaž Keresteš, doc. dr. Katja Drnovšek, asist. Denis Baghrizabehi in Jasmina Klojčnik.
Udeleženci sestanka so začrtali pomembne smernice za zaključno fazo raziskovalnih dejavnosti v projektu. To zajema predvsem pripravo primerjalnopravnih analiz, ki črpajo iz bogatega nabora nacionalnih poročil za 15 držav članic. Slednje pomagajo opredeliti polje učinkovitih procesnopravnih ureditev in priložnost za prevzem dobrih praks ali bodočo harmonizacijo.