Novice

Monografija Wendy Kennett The Enforcement of judgements in Europe (Izvrševanje sodnih odločb v Evropi) izdana pri Oxford University press

Datum objave: 01.03.2024 | Datum poteka: 01.07.2024

Novica je potekla!

Monografija (i) pojasnjuje pomen dejstva, da pravosodno sodelovanje spada v okvir Pogodbe ES (ii) predstavlja ozadje ukrepov in predlogov, ki so podlaga za nadaljnje delo Evropske komisije pri pripravi zakonodajnih predlogov; (iii) primerja izvršilne okvire izbranih nacionalnih zakonodaj (Anglija, Nemčija, Francija, Švedska, Španija); (iv) podrobno preučuje obstoječe stanje v zvezi s ključnimi vprašanji izvršbe (pridobivanje informacij o dolžnikovem premoženju, začasni ukrepi in ukrepi zavarovanja, vročanje pisanj, eksekvatura, čezmejni nalogi za rubež itd.) v okviru izbranih nacionalnih zakonodaj in evropskih/mednarodnih instrumentov ter (v) ocenjuje možnosti za izboljšanje sodelovanja med državami članicami in ovire, ki otežujejo usklajevanje.

Knjiga predstavlja neprecenljiv referenčni vir za praktike in oblikovalce politik, prav tako pa bo v pomoč kot izhodišče tistim, ki se želijo vključiti v nadaljnje primerjalnopravne raziskave o obravnavanih temah.

Avtorica knjige Wendy Kennett  je profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Cardiffu in ena izmed pridruženih članov inštituta Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah / Access to Civil Justice Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Trenutno poučuje pogodbeno pravo na dodiplomski stopnji in mednarodno gospodarsko arbitražo na programu LLM.  Njeno delo na področju civilnega postopka in izvršbe pa je odmevno tudi v mednarodni skupnosti.

Preberite več o monografiji.

Vabljeni k branju!