Medicine, Law and Society

PRESENTATION

Medical Society Maribor and Legal Society Maribor in collaboration with the Faculty of Law and Faculty of Medicine of the University of Maribor in the framework of their cooperation organize each year seminar entitled "MEDICINE AND LAW."
On the basis of the current scientific and professional presentations and findings from consultations proceedings of collection Medicine and Law are issued.

 

CONFERENCES

MPiD 2019: Globalizacija medicine v 21. stoletju

MPiD 2018 - Contemporary challenges and dilemmas

MPiD 2017 - Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev

MIP 2016 - Razmerje med pacientom in zdravnikom

MIP 2015 - Integrativna medicina - Izziv sodobne družbe

MIP 2014 - Čezmejna medicina

MIP 2013 - Pravica do življenja in do dostojne smrti; Etika v medicinski znanosti

MIP 2012 - Odsev medicine in prava v sodobni družbi

MIP 2011 - 20 let kasneje: Osebni pristop - personalizacija medicine

MIP 2010 - Odgovornost v zdravstvu

MIP 2009 - Pacientova avtonomija v novi zakonodaji in praksi

MIP 2008 - Izvorne celice in človeški genom

MIP 2007 - Razmejitev med javnim in zasebnim v zdravstvu; Varovanje zaupnih podatkov v medicini; Zdravilstvo

MIP 2006 - Zapleti v medicini

 

CONFERENCE PROCEEDINGS

Hrestomatija medicinskega prava2019201820172016201520142013201220112010, 2006, 1996-1998, 1995

Medicina in pravo - Sodobne dileme III (2014)

Znanstvena monografija »Hrestomatija medicinskega prava« je rezultat dvoletnega bilateralnega projekta »Pravno varstvo pacientovih pravic, dolžnosti in odgovornosti« (BI-HR/18-19-046). Projekt je potekal v letih 2018 in 2019. V projekt sta bili vključeni Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (nosilka izr. prof. dr. Suzana Kraljić) in Pravna fakulteta Univerze v Splitu (nosilec prof. dr. Jozo Čizmić).

 

JOURNALS 

Medicine, Law & Society

LeXonomica, Journal of Law and Economics

 

CENTER

Center for medical law

 

ORGANIZING COMMITTEE:

prof. dr. Vesna Rijavec (Faculty of Law University of Maribor)
prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med. (University Medical Centre Maribor, Faculty of Medicine University of Maribor)
prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (University Medical Centre Maribor, Faculty of Medicine University of Maribor)
prof. dr. Suzana Kraljić (Faculty of Law University of Maribor)
prof. dr. Tjaša Ivanc (Faculty of Law University of Maribor)

 

PROGRAM COMMITTEE:

prof. dr. Jože Balažic (Zdravniška zbornica Slovenije)
prof. dr. Tomaž Keresteš (Faculty of Law University of Maribor)
prof. dr. Matjaž Zwitter (Faculty of Medicine University of Ljubljana)
prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. (University Medical Centre Maribor, Faculty of Medicine University of Maribor)
prof. dr. Eldar M. Gadžijev, dr. med. (Faculty of Medicine University of Ljubljana)
dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., spec. Psihiatrije