Pogoji za napredovanje

Sprememba pogojev za napredovanje študentov iz 1. v 2. letnik v Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo« v štud. letu 2021/2021

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru, na podlagi Sklepa 6 Senata Univerze v Mariboru, sprejetega na 15. redni seji z dne 22. 12. 2020, potrdi na svoji 10. redni seji z dne 7.6.2021 spremembo pogojev za napredovanje študentov iz 1. v 2. letnik v Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo«, ki glasi:

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2020/2021 (za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022) so:

Za »redno napredovanje« iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti obveznosti iz naslova Individualnega raziskovalnega dela I in predmeta Pravo, etika in nomotehnika.

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik na Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2020/2021 (oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022).


Veljavnost sprememb

Za generacijo študentov, ki se je v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo prvič vpisala (v prvi ali drugi letnik programa) v študijskem letu 2018/2019, velja, da napreduje po pogojih, ki so veljali pred spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik.

Za generacijo študentov, ki se je po merilih za prehode v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo prvič vpisala (v drugi ali tretji letnik programa) v študijskem letu 2018/2019, ne veljajo spremenjena merila za prehode med študijskimi programi.

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu in sprememba meril za prehode med študijskimi programi pa (brez izjem) velja od prvega vpisa generacije študentov v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo v študijskem letu 2019/2020.


Pogoji za napredovanje v študijskem letu 2020/2021

Pogoji za napredovanje iz prvega v drugi letnik
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora kandidat opraviti predpisane izpitne obveznosti iz predmeta Pravna metodologija v obsegu 9 ECTS ter opraviti obveznosti iz naslova Individualnega raziskovalnega dela I in II, ki štejejo 42 ECTS, tako da skupaj doseže 51 ECTS.

Pogoji za napredovanje iz drugega v tretji letnik
Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora kandidat opraviti študijske obveznosti prvega letnika (v obsegu 60 ECTS) in študijske obveznosti drugega letnika v obsegu  najmanj 27 ECTS.«


Pogoji za napredovanje v študijskem letu 2019/2020

Pogoji za napredovanje iz prvega v drugi letnik
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora kandidat opraviti predpisane izpitne obveznosti iz predmeta Pravna metodologija v obsegu 9 ECTS ter opraviti obveznosti iz naslova Individualnega raziskovalnega dela I in II, ki štejejo 42 ECTS, tako da skupaj doseže 51 ECTS.

Pogoji za napredovanje iz drugega v tretji letnik
Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora kandidat opraviti študijske obveznosti prvega letnika (v obsegu 60 ECTS) in študijske obveznosti drugega letnika v obsegu  najmanj 27 ECTS.«


Pogoji za napredovanje v študijskem letu 2017/2018

Pogoji za napredovanje iz prvega v drugi letnik
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora kandidat opraviti predpisane izpitne obveznosti iz predmeta Pravna metodologija v obsegu 20 ECTS ter opraviti obveznosti iz naslova Individualnega raziskovalnega dela I, ki štejejo 30 ECTS, tako da skupaj doseže 50 ECTS.

Pogoji za napredovanje iz drugega v tretji letnik
Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora kandidat opraviti vse predpisane obveznosti prvega letnika ter obveznosti iz drugega letnik v obsegu 30 ECTS.

Kandidatu, ki ni opravil potrebnih obveznosti za napredovanje v višji letnik in izkazuje za to upravičene razloge, lahko Komisija za študijske zadeve Senata PF UM na njegovo prošnjo, v kateri mora kandidat dokazati obstoj utemeljenih razlogov, izjemoma odobri vpis v višji letnik (t.i. izjemni vpis).


Pogoji za napredovanje študijskem letu 2016/2017

Pogoji za napredovanje iz prvega v drugi letnik
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti predpisane izpitne obveznosti iz predmeta Pravo, etika in nomotehnika, v obsegu 10 ECTS ter opraviti obveznosti iz naslova Individualnega raziskovalnega dela I, ki štejejo 30 ECTS, tako da skupaj doseže 40 ECTS.

Pogoji za napredovanje iz drugega v tretji letnik
Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti predpisane obveznosti prvega letnika, v obsegu 60 ECTS, Individualnega raziskovalnega dela II in izpitnih obveznosti predmetov drugega letnika v višini 20 ECTS.
 

Napredovanje pod izrednimi pogoji

Študentu, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in izkazuje za to upravičene razloge, ki jih določa Statut Univerze v Mariboru, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru na njegovo prošnjo, v kateri mora študent dokazati obstoj utemeljenih razlogov, izjemoma odobri vpis v višji letnik. Pri tem mu določi rok za izpolnitev manjkajočih študijskih obveznosti.