Specializacija znanj iz davčnega prava

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  Študijski program za izpopolnjevanje
 • Trajanje študija:
  1 leto
 • Število kreditnih točk ECTS:
  60
 • Število vpisnih mest:
  50
 • Omejitev vpisa:
  Število vpisnih mest je 50. Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na podlagi povprečne ocene predhodnega študija.
 • Pridobljen strokovni naziv:
  Potrdilo o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe.

V študijski program za izpopolnjevanje – specializacija znanj iz davčnega prava se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS;
 • študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in nato specialistični študij in tako zbrali 240 ECTS s področja prava, ekonomije ali organizacije dela.

Izredni študij se bo izvajal samo, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov.

Izredna oblika študija se izvaja po posebnem programu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – pedagoški proces posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v četrtek in petek v popoldanskem času in ob sobotah dopoldan. Glede na obseg in zahtevnost se določijo v začetku študijskega leta termini izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela.

Izredni študij se bo izvajal v slovenskem jeziku.

Izredna oblika študija se financira s prispevki organizacij ali študentov samih. Šolnina za študijsko leto 2016/17 znaša 1.980,00 evrov.

Vaše prijave sprejemamo do 15. decembra 2016.

Vljudno vabljeni!