Sprememba pogojev za napredovanje na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo v štud. letu 2019/2020