Sprememba pogojev za napredovanje na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo v štud. letu 2019/2020