Oglasna deska

Možnost sodelovanja v projektu ISMEH

Datum objave: 15.05.2018 | Datum poteka: 26.05.2018

Novica je potekla!

 

Tako študente I. (UN) kot II. stopnje (MAG) obveščamo, da imajo v poletnih mesecih možnost sodelovati pri projektu ISMEH ("Pravna ureditev prekrškovne in prometne zakonodaje za učinkovito implementacijo sekcijskega merjanja hitrosti").

 

Projekt bo izveden v okviru javnega razpisa "Študentski inovativni projekti za družbeno korist", katerega cilj je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju za namen izvajanja inovativnih prožnih oblik učenja. Gre torej za to, da študentom omogoča razvoj kompetenc in pridobivanje praktičnih izkušenj študentov že med študijem, kar poveča možnosti za lažji prehod s študija na področje dela.

Študenti bodo pod mentorstvom doc. dr. Mihe Šepca in asist. Jana Stajnka iz Pravne fakultete, asist. Leona Bošnjaka iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter mag. Vesne Marinko iz Javne agencije RS za varnost prometa analizirali prekrškovnopravne in ustavnopravne vidike sekcijskega merjenja hitrosti, preučila se bo tudi problematika varstva osebnih podatkov. Študenti bodo z aktivnostmi pričeli v juniju, projekt pa bo trajal 3 mesece. Za uspešno opravljeno raziskovalno delo (predvidenih je 40 ur raziskovalnega dela na mesec) lahko študenti pričakujejo plačilo.

Študenti, ki se zanimajo za sodelovanje pri projektu, lahko s pomočjo spletne pošte do petka (25. 5. 2018) asist. Janu Stajnku pošljejo življenjepis ter kratko motivacijsko pismo (do 300 besed). Izbor študentov bo po ustnem razgovoru opravila komisija, ki bo sestavljena tako iz predstavnikov Pravne fakultete kot Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.