Oglasna deska

Izpit pri predmetu Delovno in socialno pravo: izbrane teme

Datum objave: 13.02.2018 | Datum poteka: 20.02.2018

Novica je potekla!

Pisni del izpita pri predmetu Delovno in socialno pravo z dne 12. 2. je uspešno opravil/a študent/ka z vpisno št. 71199901, ostala dva študenta pa pisnega dela nista opravila.

 

Ustni del izpita za vse študente (tako tistega/tisto, ki je opravil/a pisni del kot tiste, ki so bili pisnega dela oproščeni) bo v ponedeljek, 19. 2. od 10. ure naprej v kabinetu dr. Senčur Peček.

Študenti naj se sami organizirajo glede vrstnega reda pristopa k izpitu. 

Vpogled v pisni del izpita je možen v času ustnih izpitov in v času govorilnih ur.