Obvestila za študente

ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE "PRAVO"

Datum objave: 07.08.2018 | Datum poteka: 31.10.2018

Obvestilo je poteklo!

Študijski program II. stopnje Pravo temelji na znanju in kompetencah, pridobljenih na univerzitetnem programu prava ali sorodnih programih, s katerih je omogočen vpis na študijski program druge stopnje Pravo.

Študijski predmeti ponujajo znanja in rešitve, ki so njihova nadgradnja in del vertikalne gradnje gledano v celoti, torej v vseh petih letih študija. Povezanost med predmeti ostaja v okviru temeljnih pravnih področij in interdisciplinarnih predmetov, hkrati pa program gradi naprej, predvsem v smeri pridobivanja novih kompetenc, predvsem pravnih veščin in metodologije osvajanja razumevanja ter aplikacije prava.

Za več informacij obiščite: http://www.pf.um.si/studij/programi/druga-stopnja-pravo/