Obvestila za študente

Sklep o razpisu volitev študentov Pravne fakultete, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Pravne fakultete

Datum objave: 09.10.2018 | Datum poteka: 25.10.2018

Obvestilo je poteklo!

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana AZ iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Pravna fakulteta .

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa - Obrazec 1. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 19. 10. 2018 do 12. ure (datum in ura dospetja), v zaprti kuverti na vložišče Univerze v Mariboru Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Univerze v Mariboru Pravne fakultete iz vrst študentov - Ne odpiraj! «.