Obvestila za študente

Razpis volitev v ŠS UM - rok za oddajo 5.3.2018 do 12. ure

Datum objave: 20.02.2018 | Datum poteka: 13.03.2018

Obvestilo je poteklo!

V prilogi lahko najdete Sklep o razpisu volitev v ŠS UM zaradi poteka mandata dosedanjih članov in namestnikov članov v mesecu aprilu.

KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidati za člana ŠS UM morajo kandidature oddati do 5. 3. 2018 do 12. ure v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira ali v pisarni za sprejem pošte na predpisanem obrazcu za člana ŠS UM, ki ga najdejo v samem sklepu, obrazcu morajo kandidati priložiti zahtevane priloge (izvirnik potrdila o vpisu, za kandidate s strani Študentskih domov pa še izvirnik potrdila o bivanju v študentskem domu. Kuverta mora biti naslovljena na posamezno članico s pripisom »Kandidatura za člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Kandidati za namestnika člana ŠS UM morajo kandidature oddati do 5. 3. 2018 do 12. ure v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira ali v pisarni za sprejem pošte na predpisanem obrazcu za namestnika člana ŠS UM, ki ga najdejo v samem sklepu, obrazcu morajo kandidati priložiti zahtevane priloge (izvirnik potrdila o vpisu, za kandidate s strani Študentskih domov pa še izvirnik potrdila o bivanju v študentskem domu. Kuverta mora biti naslovljena na posamezno članico s pripisom »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

ODPIRANJE KANDIDATUR

Kandidature bodo odpirale študentske volilne komisije članic dne 5. 3. 2018. Predsedniki študentskih volilnih komisij bodo prejeli obvestilo o razpisu volitev in dodatna navodila glede odpiranja kandidatur, lahko pa jih tudi sami predhodno obvestite.

VOLITVE

Na seji vašega študentskega sveta boste morali skladno z razpisom izvesti nadomestne volitve v ŠS UM med 26. 3. 2018 in 4. 4. 2018 do 15. ure. Več o navodilih za izvedbo vam bom posredovala v prihodnjih tednih.