Obvestila za študente

Prijavite se na praktično usposabljanje pri odvetnici Vesni Gorjup Zupančič!

Datum objave: 04.06.2021 | Datum poteka: 01.07.2021

Spoštovane študentke, spoštovani študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru!

Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021 nudi študentom možnost dvotedenskega praktičnega usposabljanja v odvetniški pisarni, ki bo potekalo v prvih dveh tednih meseca avgusta 2021. Izbrani študenti bodo imeli možnost spoznati delo odvetnika. Tekom usposabljanja bodo spoznali, kako deluje portal e-sodstvo in zemljiška knjiga, seznanili se bodo z vlaganjem izvršb in samim postopkom izvršbe ter s pripravo enostavnejših vlog.

Pogoji za prijavo:

Na praktično usposabljanje se lahko prijavijo študentke in študenti:

  • druge stopnje študijskega programa »Pravo« Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo opravljene vse izpite prvega letnika ter povprečno oceno 8,5 in več.

Postopek izbire:

V primeru večjega števila prijav se izbira opravi na podlagi razgovora in opravljenega preizkusa.

Prijavo pošljite na elektronski naslov: martina.repas@um.si do 30. junija 2021.

S spoštovanjem,

Odv. Vesna Gorjup Zupančič

Red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica

Red. prof. dr. Martina Repas