Obvestila za študente

Pravo obeta dinamično kariero, ki goji ambicije

Datum objave: 03.02.2018 | Datum poteka: 30.04.2018

Obvestilo je poteklo!

Kdor je ambiciozen, zanj je pravo ta prava izbira. Ne gre se čuditi, da je večina državnikov, vred s predsedniki držav, pravnikov. Profil človeka, ki je prizadeven, vztrajen, deloven in predan, skupaj z razumevanjem razmerij oblastvenih položajev in strukture moči, bo najprizadevnejšim ponudil možnosti napredovanja v položaju.

Vnovič je področje pravnikovega uspeha povezano z njegovim konkretnim interesom. Mnogo pravnikov najde svoj smoter v politiki. Drugi se dokazujejo v odvetniških pisarnah in dospejo do položaja partnerja pri velikih odvetniških pisarnah. Spet tretji se ne želijo podajat na takšno pot ali pa najdejo klicanje na drugem področju.

Ker je pravo danes zares dinamičen poklic je prehodnost med poklici večja kot kadarkoli poprej. Že v času pripravništev in študija se mnogi udejstvujejo na različnih področjih (nekdo bo denimo pripravništvo opravljal pri odvetniku, nekdo pa bo tačas že delal za nepremičninsko agencijo), kasneje v karieri pa prehajajo k drugim delodajalcem, kadar menijo, da so pri njihov bolj konkurenčni pogoji dela.

Ker je pravo tudi karierni poklic, pravnik ni omejen na opravljanje iste službe svojo celotno aktivno obdobje. Pravnik raste, se preskuša in gradi svojo kariero skozi čas; kasneje pa zaradi prehodnosti tudi hitro najde drugo pot, če tako hoče.