Obvestila za študente

Izbirnost izbirnih predmetov na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo v štud. letu 2023/2024

Datum objave: 20.11.2023 | Datum poteka: 01.12.2023

Obvestilo je poteklo!

Spoštovani študenti.

Obveščamo vas, da bo postopek izbire izbirnih predmetov na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo za redno obliko študija v štud. letu 2023/2024 mogoč od ponedeljka, 20. novembra 2023, od 12. ure dalje. Izbirnost bo mogoča do četrtka, 30. novembra 2023, do 12. ure.

Če vpisa izbirnih predmetov do 30. novembra 2023, do 12. ure, ne boste opravili, vam bo izbirne predmete določila fakulteta. Sprememba izbire izbirnih predmetov po tem datumu ni več možna.


Izbirni predmeti so dostopni na povezavi: https://evidenca.pf.um.si/izbirni2/


Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru razpiše osem (8) izbirnih predmetov na rednem študiju Magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Pravo«, ki se bodo izvedli v študijskem letu 2023/2024 v letnem semestru 1. letnika, in sicer:

1. Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi   
izvajalec: red. prof. dr. Matjaž Tratnik 

2. Civilno izvršilno pravo in nepravdni postopki 
izvajalki: red. prof. dr. Vesna Rijavec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc  

3. Medicinsko pravo               
izvajalka: red. prof. dr. Suzana Kraljić           

4. Evropsko konkurenčno pravo   
izvajalka: red. prof. dr. Martina Repas 

5. Mednarodno kazensko pravo 
izvajalca:  doc. dr. Miha Šošić in asist. Jan Stajnko

6. Pravo družb EU – svoboda ustanovitve sedeža
izvajalka: doc. dr. Jerneja Prostor    

7. Evropsko civilno procesno pravo
izvajalka: red. prof. dr. Tjaša Ivanc

8. Moot in Mun II                       
izvajalci: izr. prof. dr. Petra Weingerl, asist. Jan Stajnko in asist. Lina Burkelc Juras