Obvestila za študente

Izbirni predmeti - I. stopnja

Datum objave: 08.10.2018 | Datum poteka: 12.10.2018

Obvestilo je poteklo!

Študentom 3. letnika 1. stopnje redne oblike študija

Redne študente 3. letnika prosimo, da izberete tri (3) predmete iz nabora izbirnih predmetov 3. letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2018/2019.

Izbirni predmeti (22) so navedeni na spletni strani: http://www.pf.um.si/site/assets/files/1143/predmetnik_b1_tud__leto_2017_2018.pdf v rubriki študij, študijski program 1. stopnja, predmetnik za Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo.

 

Na podlagi vaše izbire in možnosti fakultete se bo določilo največ devet (9) izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2018/2019.

Izbiro opravite najkasneje do četrtka, 11. 10. 2018, na tej povezavi: http://evidenca.pf.um.si/izbirni1/

Po 11. oktobru 2018 izbire ne bo več možno opraviti.

V petek, 12. 10. 2018, bo Senat PF potrdil seznam izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v letnem semestru študijskega leta 2018/2019. Takrat bo določeno tudi največje število študentov, ki bodo lahko izbrali posamezni izbirni predmet v »e-aplikaciji izbirni predmeti«, ki bo odprta s ponedeljkom, 15. 10. 2018 ob 12. uri. Potem, ko bo določen izbirni predmet izbralo maksimalno število študentov, predmet ne bo več na izbiro drugim študentom.

 

Z lepimi pozdravi,

Referat PF