Obvestila za študente

Doktorska delavnica 2019

Datum objave: 02.12.2019 | Datum poteka: 12.12.2019

Obvestilo je poteklo!

Spoštovani doktorski študenti,

vljudno vabljeni na doktorsko delavnico Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki bo v sredo, 11. 12. 2019, ob 16. uri na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
Na doktorski delavnici vam bo mag. Natalija Orešek iz Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru predstavila Domače in tuje baze s področja prava, rangiranje znanstvenih revij in pogoji glede objav doktorandov pred zagovorom doktorske disertacije.

Na doktorsko šolo se lahko prijavite do ponedeljka, 9. decembra 2019, na spodnji povezavi:
https://forms.gle/1CSKw8CSBR8n7bKe9

Po Pravilniku o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št: 012/2018/ morata doktorski študent in mentor vsako leto najkasneje do 15. septembra pisno poročati vodji doktorskega študijskega programa o opravljanju študijskih obveznosti in znanstvenoraziskovalnem delu ter njegovem napredku. Poročilo mora vključevati mnenje o tem, ali dosedanji napredek doktorskega študenta omogoča zaključek doktorskega študija v roku, ki je predviden. Prilagamo vzorec.

Vljudno prosimo, da poročilo v čim krajšem možnem času posredujete ge. Bernardi Rokavec na e-naslov: bernarda.rokavec@um.si oz. pošljete po navadni pošti na naslov: Pravna fakulteta, referat za študentske zadeve, Mladinska 9, 2000 Maribor.

Kmalu na srečanje.