Pretekle objave

 • Objava prostega delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) - M/Ž.

Sklep št. 104/2019/S 576/526-NB

Rok za oddajo vlog je 7.11.2019!


UNIVERZA V MARIBORU

PRAVNA FAKULTETA

objavlja prosto delovno mesto

J034074 - TEHNIČNI DELAVEC IV (I) v Tajništvu Pravne fakultete Univerze v Mariboru, šifra delovnega mesta: 2003143, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom en (1) mesec, (M/Ž)
 

Za delovno mesto J034074 - TEHNIČNI DELAVEC IV (I) mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

 • Zahtevana stopnja izobrazbe: IV. tarifna skupina;
 • Zahtevana smer izobrazbe: triletna poklicna šola tehnične smeri;
 • Klasius SRV: četrta raven: srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba;
 • Klasius P: 01 – Splošne izobraževalne in aktivnosti/izidi;
 • Zahtevani posebni pogoji:

                      Izpit:

 • Upravljalec centralnega ogrevanja.
 • Pridobitev izpita v roku 6 mesecev od nastopa dela.

                      Usposabljanja iz:

 • VZD (varnost in zdravje pri delu).
 • VPP (varstvo pred požarom).
 • OOGZPIE (odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije).
 • Usposabljanje se izvede ob nastopu dela.
 • Zahtevana znanja: osnovna računalniška znanja;
 • Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev s širšega področja vzdrževalnih del.
   

Pogodba o zaposlitvi z izbranim/o kandidatom/tko se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom en (1) mesec, (M/Ž).

Delovno mesto bo objavljeno na spletnih straneh Univerze v Mariboru, Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
 

Kandidati se lahko prijavijo do 22.11.2018.


Sklep o objavi prostega delovnega mesta


UNIVERZA V MARIBORU

PRAVNA FAKULTETA

objavlja prosto delovno mesto
 

                J032026 – Tehnični delavec II v Tajništvu Pravne fakultete,

za določen čas enega (1) leta, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom en (1) mesec, (M/Ž)

 

Za delovno mesto J032026 TEHNIČNI DELAVEC II, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

•             zahtevana stopnja izobrazbe: II

•             zahtevana smer izobrazbe: osnovnošolska izobrazba.
 

Pogodba o zaposlitvi z izbranim/o kandidatom/tko se sklene za določen čas enega (1) leta, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom en (1) mesec.

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo po pošti na naslov "Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor".

Rok prijave: od 7. 11. 2018 do 15. 11. 2018


Sklep o objavi prostega delovnega mesta


 

Datum objave: 2. 3. 2018

Objavlja se prosto delovno mesto na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru:

J017903 - POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO, ZA DOLOČEN ČAS 12 MESECEV, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, M/Ž

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov: Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo: 7. 3. 2018.

 • Sporočilo o prostem delovnem mestu_NB52101
 • Sklep_pomočnik tajnika
 • Sistematizacija_pomočnik tajnik

Maribor, 5.9.2017

UNIVERZA V MARIBORU - PRAVNA FAKULTETA
                                                                                        objavlja prosto delovno mesto                                                                                                 

J032026 – Tehnični delavec II v Tajništvu Pravne fakultete, za določen čas enega (1) leta, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom en (1) mesec, (M/Ž)

Za delovno mesto J032026 – Tehnični delavec II v Tajništvu Pravne fakultete, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:  

Za delovno mesto J032026 TEHNIČNI DELAVEC II, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:  

 • zahtevana stopnja izobrazbe: II 
 • zahtevana smer izobrazbe: osnovnošolska izobrazba.

Pogodba o zaposlitvi z izbranim/o kandidatom/tko se sklene za določen čas enega (1) leta, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom en (1) mesec.

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo po pošti na naslov "Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor".

Rok prijave: od 5. 9. 2017 do 13. 9. 2017


UNIVERZA V MARIBORU

PRAVNA FAKULTETA

objavlja prosto delovno mesto

D010001 - ASISTENT ZA PODROČJE MEDNARODNO JAVNO PRAVO, ŠDM: 2003043,

V KATEDRI ZA MEDNARODNO PRAVO IN MEDNARODNE ODNOSE,

ZA NEDOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, M/Ž

 

Za delovno mesto D010001 - ASISTENT ZA PODROČJE MEDNARODNO JAVNO PRAVO, ŠDM: 2003043, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

 

 • zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2;Klasius SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba; Klasius P: 38 - Pravne vede;
 • zahtevana smer izobrazbe: pravna, družboslovna;
 • zahtevani posebni pogoji: diplomant na univerzitetnem študijskem programu na eni od navedenih študijskih smeri, izvolitev v ustrezen naziv;
 • zahtevana znanja: organizacijske sposobnosti, ravnanje z avdiovizualno opremo, računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje;
 • zahtevani jeziki: aktivno znanje enega svetovnega jezika.

 

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo po pošti na naslov "Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor".

Rok prijave: od 26. 6. 2017 do 1. 7. 2017


- Mladi raziskovalec - rok prijave do 22.6.2017 - več o razpisu


- Visokošolski učitelj za področje Evorpsko pravo - rok prijave 21.6.2017 - več o razpisu


- Visokošolski učitelj za področje Civilno pravo - rok prijave 21.6.2017 - več o razpisu


UNIVERZA V MARIBORU

PRAVNA FAKULTETA

objavlja prosto delovno mesto

D010001 Asistent za predmetno področje civilno pravo, šdm: 2003151,
v Katedri za civilno, mednarodno, zasebno in primerjalno pravo,

za določen čas dveh (2) let,

s krajšim delovnim časom, 8 ur na teden, (M/Ž)

Za delovno mesto D010001 Asistent za predmetno področje civilno pravo, šdm: 2003151, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2;Klasius SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba; Klasius P: Pravne vede;
 • zahtevana smer izobrazbe: pravna, družboslovna;
 • izvolitev v naziv asistent za ustrezno predmetno področje;
 • diplomant na univerzitetnem študijskem programu pravo;
 • zahtevana znanja: organizacijske sposobnosti, ravnanje z avdiovizualno opremo
 • računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje;
 • zahtevani jeziki: aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo po pošti na naslov "Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor".

Rok prijave: od 5. 6. 2017 do 8. 6. 2017


UNIVERZA V MARIBORU

PRAVNA FAKULTETA

objavlja prosto delovno mesto

D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje kazensko materialno pravo in kazensko procesno pravo, šdm: 2003038,
v Katedri za kazensko pravo,

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (M/Ž)

 

Za delovno mesto D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje kazensko materialno pravo in kazensko procesno pravo, šdm: 2003038, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • zahtevana stopnja izobrazbe: IX. tarifna skupina;
 • zahtevana smer izobrazbe: pravna, družboslovna; Klasius SRV: Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba; Klasius P: 38 - PRAVNE VEDE;
 • Zahtevani posebni pogoji: doktor znanosti, izvolitev v ustrezen naziv;
 • zahtevana znanja: računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el poslovanje;
 • zahtevani jeziki: aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Pogodba o zaposlitvi z izbranim/o kandidatom/tko se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo po pošti na naslov "Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor".

Rok prijave: od 6. 6. 2017 do 9. 6. 2017


UNIVERZA V MARIBORU

PRAVNA FAKULTETA

objavlja prosto delovno mesto

J032026 – Tehnični delavec II v Tajništvu Pravne fakultete,

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom en (1) mesec, (M/Ž)

 

Za delovno mesto J032026 – Tehnični delavec II v Tajništvu Pravne fakultete, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

Za delovno mesto J032026 TEHNIČNI DELAVEC II, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

• zahtevana stopnja izobrazbe: II

• zahtevana smer izobrazbe: osnovnošolska izobrazba.

Pogodba o zaposlitvi z izbranim/o kandidatom/tko se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo po pošti na naslov "Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor".

Rok prijave: od 7. 6. 2017 do 15. 6. 2017