izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl.prav.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: bostjan.brezovnik@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 42
Prostor: 015
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za ustavno, upravno in finančno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Javna uprava (P, V)
  • Lokalna samouprava (P, V)
  • Sistem javne uprave (P)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Boštjan Brezovnik je doktor pravnih znanosti in izredni profesor za predmetno področje 'pravo'. Po uspešno zaključeni Višji upravni šoli Univerze v Ljubljani v letu 1996 je študij nadaljeval na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je v letu 2000 diplomiral in v letu 2003 magistriral. V letu 2008 je doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2001 je kot visokošolski učitelj zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in od leta 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

S svojimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami ter članki posega zlasti na področje javne uprave, upravnega prava, lokalne samouprave, finančnega prava in javnih financ, javnih služb ter sistemov fiskalne decentralizacije z regionalnim razvojem. Svoja dela objavlja v znanstvenih in strokovnih revijah in je avtor oz. soavtor več znanstvenih in strokovnih monografij s področja javne uprave, lokalne samouprave in javnih služb.

Kot avtor oz. soavtor je sodeloval v zakonodajnem postopku pri pripravi 
Zakona o financiranju občin /ZFO-1/Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena /ZIDSP/Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ in Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti /ZPPDej/. V letu 2003 je ustanovil pravno-informacijski sistem Lex localis v katerem je zbranih preko 83.000 splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja preko 100 slovenskih občin in preko 1.200 vzorcev splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine, katerih avtor je.

Kot sodelavec in nosilec je sodeloval pri več mednarodnih raziskovalnih nalogah predvsem s področja javne uprave za OZN, EU, Svet Evrope, OSCE, Open Society Institute Budapest, USAID, KIPRED idr. Od leta 2018 je nadomestni član skupine neodvisnih strokovnjakov Evropske listine lokalne samouprave pri Svetu Evrope. V Sloveniji je nosilec več raziskovalnih in aplikativnih projektov s področja lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Je vodja strokovne skupine 58 strokovnjakov za pripravo osnutkov pokrajinske zakonodaje za Državni svet RS.

S svojimi prispevki je sodeloval na posvetih in konferencah v ZDA, Angliji, Franciji, Italiji, Srbiji, Sloveniji, na Hrvaškem, na Češkem, na Kosovu in na Kitajskem. Kot visokošolski učitelj je predaval na: Pravni fakulteti Masaryk Univerze (Brno, Češka); Portucalense University Infante D. Henrique (Porto, Portugalska); Faculty of Business and Law, De Montfort University Leicester (Leicester, Velika Britanija) in Pravni fakulteti Univerze v Splitu (Hrvaška). Je član mednarodnih strokovnih združenj: 'Law and Society Association' in 'American Society for Public Administration'. Aktiven je tudi na področju razvoja znanstvene in strokovne publicistike, saj je bil v letih 2010 in 2011 glavni urednik Zbornika Pravne fakultete Maribor, v letih 2008-2011 odgovorni urednik in od leta 2015 glavni urednik revije Lex localis - Jornal of Local Self-Government, je odgovorni urednik kataloga Pristojnosti slovenskih občin in odgovorni urednik Uradnega glasila slovenskih občin. Med letoma 2016 in 2017 je bil predstojnik Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru.