asist. Denis Baghrizabehi, mag. prav.

Delovno mesto: asistent
E-mail: denis.baghrizabehi@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 12
Prostor: 104/4
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
COBISS
SICRIS
Biografija:

Resume