Stanko Omerzu, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: višji sodnik in predsednik Delovnega sodišča v Mariboru
E-mail: urad.dsmb@sodisce.si
Telefon: 00386 (0) 2 23 50 850
COBISS