Ksenija Mihovar Globokar, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: direktorica Službe Vlade RS za zakonodajo
E-mail: ksenija.globokar@gov.si
Telefon: + 386 1 241 18 06
Biografija:

Ožje področje njenega profesionalnega dela je pravna ureditev negospodarskih javnih služb (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), sistem zavodov, plačni sistem v javnem sektorju, delovna razmerja. Ob svojem delu je tudi predavala na seminarjih s področja javnih služb, pisala članke in konkretne odgovore s tega področja.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je za pridobitev naziva gostujoči strokovnjak dne 7. novembra 2016 izvedla predavanje na temo: NORMATIVNA DEJAVNOST V JAVNI UPRAVI.