Katja Markač Hrovatin, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: Samostojni strokovni sodelavec
E-mail: katja.hrovatin@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 38