Ivan Breznik

Delovno mesto: Tehnični delavec IV (I) - hišnik
E-mail: ivan.breznik@um.si
Telefon: +386 (0)2 250 42 79
Prostor: klet