Novice

Še en zaključen PKP projekt »PRAVNI VIDIKI POSTOPKOV IZTERJAV PREŽIVNIN PRI OTROCIH (DO 18. LETA) – SLOVENIJA IN HRVAŠKA«

Datum objave: 31.07.2019 | Datum poteka: 31.12.2025

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je sodelovala v koordinaciji z IZTERJAVA d.o.o. pri izvedbi projekta PKP z naslovom »PRAVNI VIDIKI POSTOPKOV IZTERJAV PREŽIVNIN PRI OTROCIH (DO 18. LETA) – SLOVENIJA IN HRVAŠKA«.

PKP je projekt, v katerem so sodelovali študentje iz različnih fakultet, kot tudi različnih stopenj študija. V izvedbi projekta sta sodelovali, kot  pedagoški mentorici izr. prof. dr. Suzana Kraljić s Pravne fakultete UM in izr. prof. dr. Simona Sternad Zabukovšek z Ekonomsko-poslovne fakultete UM ter delovni mentor Marko Repič, direktor Izterjava d.o.o..

Študentje so v sklopu projekta preko študija ustrezne literature, sodne prakse in statističnih podatkov ter ob vodenju in podpori mentorjev preučevali pravne vidike postopkov izterjave neplačanih preživnin v Sloveniji in na Hrvaškem. Osredotočili so se na mladoletne otroke, saj neplačevanje preživnine korenito posega v otrokove koristi, tako v trenutne, kratkotrajne kakor tudi dolgotrajne, torej tudi po polnoletnosti. Rezultate preučevanj smo vsi sodelujoči povzeli in zbrali v projektnem elaboratu, ki si ga lahko ogledate v prilogi.

izr. prof. dr. Suzana Kraljić