Novice

Projekt ENERJUST

Datum objave: 27.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

V četrtek, 21. junija, sta družba Energija Plus, d.o.o. in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru predstavili projekt ENERJUST, kjer študenti pod mentorstvom pedagoških delavcev Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovno fakultete Univerze v Mariboru ter mentorjev iz Energije plus raziskujejo praktična vprašanja, s katerimi se gospodarska družba srečuje pri svojem poslovanju. Na predstavitvi so sodelovali dr. Luka Martin Tomažič iz družbe Energija Plus, doc. dr. Miha Šepec iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru in študenta PF UM Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič.

Projekt ENERJUST je projekt, ki se izvaja znotraj v okvirjev širšega razpisa, imenovanega »Po kreativni poti do znanja«. Namen omenjenega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvom), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z gospodarstvom tako mladi pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

V okviru projekta ENERJUST študenti pod mentorstvom pedagoških delavcev Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovno fakultete Univerze v Mariboru ter mentorjev iz Energije plus raziskujejo praktična vprašanja, s katerimi se gospodarska družba srečuje pri svojem poslovanju.  Pravila etičnega kodeksa in kodeksov ravnanja raziskujejo študenti Ekonomsko-poslovne fakultete, študenti Pravne fakultete pa se soočajo z normami prekrškovnega prava.

Rezultati projekta se na eni strani kažejo v izboljšanem sodelovanju z akademsko sfero, učinkovitejšemu soočanju z izzivi, povezanimi z relativno nejasnostjo energetske zakonodaje, zagotavljanjem višje stopnje varstva pravic končnih odjemalcev, možnosti strateškega razvoja kadrovskega potenciala v sodelovanju s fakulteto ter možnosti argumentiranega apela zakonodajalcu, da uredi morebitne nejasnosti. Na drugi strani pa se študenti srečajo s praktičnimi izzivi, s katerimi se podjetja soočajo v praksi, s seznanitvijo pedagoških mentorjev z aktualno prakso ter možnostjo dolgoročnega sodelovanja med fakultetama in gospodarsko družbo.