Novice

Predstavitveni dan PF - v predavalnici AM že sedijo letošnji bruci

Datum objave: 28.09.2018 | Datum poteka: 30.09.2019

Dne 28.9.2018, z začetkom ob 9. uri, je bruce študijskega leta 2018/2019 najprej nagovorila prodekanica za študentska vprašanja Katja Kebrič in besedo predala dekanici Pravne fakultete Maribor, red. prof. dr. Vesni Rijavec, ki je poudarila kako je pomembna solidarnost in sodelovanje med študenti, da je čas študija tudi čas, ko lahko bodoči pravniki sklenejo trdne prijateljske vezi s svojimi sošolci. Dekaničinemu nagovoru je sledil nagovor prodekana, izr. prof. dr. Tomaža Keresteša, o izzivih študija na naši fakulteti. Obštudijske dejavnosti so brucem predstavili kar študenti iz prve roke in jim ponudili pomoč pri študiju z dobro razvitim tutorstvom. Koordinatorica za Erasmus, izr. prof. dr. Suzana Kraljić,  je predstavila razvejano mrežo mednarodnih izmenjav v okviru programa Erasmus, mag. Orešek Natalija je študente s predstavitvijo Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM seznanila s knjižnico, ki ji pravimo tudi laboratorij za pravnike.
V polno predavalnico nadobudnih študentov je stopila tudi magistrica govora ga. Ana Aleksandra Zupančič. Na delavnici so se posvetili okoliščinam nastopanja.

Predstavitveni dan smo zaključili s sprehodom po izobraževalnih prostorih fakultete in se posebej ustavili v Sodni dvorani za študente prava.