Novice

Odziv Pravne fakultete na medijska poročanja o izplačilih za dodatne delovne obveznosti

Datum objave: 21.12.2017 | Datum poteka: 14.01.2018

Novica je potekla!

Odziv Pravne fakultete na medijska poročanja o izplačilih za dodatne delovne obveznosti

Na Pravno fakulteto v Mariboru (PF) se je usul plaz neutemeljenih očitkov glede izplačil za dodatne delovne obveznosti profesorjev, ki so nastale pred septembrom v letu 2016, ko je množica študentov hitela z zaključevanjem študija po starem (nebolonjskem) sistemu. Na naši Pravni fakulteti smo želeli prav vsem študentom (in teh je bilo več kot 600) omogočiti zaključek študija. Zaradi izjemno povečanega obsega dela naši profesorji tega ne bi zmogli v okviru rednih delovnih obveznosti, zato je fakulteta morala sprejeti odločitev, kako to izvesti.  V skladu s 63. členom Zakona o visokem šolstvu (ZviS) je bila dekanica dolžna organizirati pedagoški proces tudi v primeru izrednih študijskih razmer (10. odstavek).

Zagotavljamo, da so bila vsa izplačila sodelavcem PF zakonita in izvršena iz lastnih sredstev (ne s sredstvi davkoplačevalcev), skladno z Zakonom o visokem šolstvu (63. člen) in pravili Univerze v Mariboru (Cenik Pravne fakultete, ki ga je sprejel Poslovodni odbor fakultete na podlagi Cenika avtorskih in podjemnih pogodb za izvedbo pedagoškega procesa na članicah Univerze v Mariboru). Spremembe in dopolnitve tega Cenika so bile soglasno sprejete na 19. redni seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru (sklep 14).  UM je o tem bila obveščena 26.5.2016, predlog PF pa je potrdila 2.6.2016.

Opravljeno delo profesorjev za te študente ni bilo plačano ne v okviru redne plače in niti ne nikoli v preteklosti. Gre izključno za opravljeno delo na izrednem študiju, ki je bistveno presegalo redno obveznost visokošolskih učiteljev.

Nihče s PF ni nikoli zavajal organov UM, prav nasprotno, sproti smo UM sporočali, da se nahajamo v izjemni situaciji, ker je bilo na razpolago le 20 zaposlenih sodelavcev, ki so dajali vse od sebe, ob tem, da redno delo ni trpelo. PF ni imela prav nobenih možnosti prerazporediti obveznosti na rednem študiju in za naslednji semester razbremeniti profesorje, saj zanje preprosto ni zamenjave. Tudi dodatne začasne zaposlitve glede na naravo profesorskega dela niso prišle v poštev.

Naj na kratko opišemo te izjemne zgodovinske okoliščine: Zakon o visokem šolstvu je določil 30. september 2016 kot rok za zaključitev študija starih študijskih programov, ki so se izvajala pred bolonjsko reformo. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je izvajala sedem starih študijskih programov (en univerzitetni program, pet znanstvenih magistrskih študijskih programov in en doktorski študijski program). Pedagoški proces se je na teh programih nazadnje izvajal v študijskem letu 2008/2009. Zato plačilo v letu 2016 za takratno delo nikakor ni vključevalo dela, ki je bilo opravljeno lani. Večina (nekdanjih) študentov je hitela študij zaključevati v zadnjih treh mesecih.

Tudi naša fakulteta je študentom postavila roke, da smo lahko organizirali delo, zakonski rok za zaključiti študij pa je bil 30.9.2016. Ne samo, da smo bili dolžni izpeljati postopke do konca, resnično smo študentom pomagali, kolikor smo le lahko. Delali smo v dobro študentov, saj jih nismo mogli v zadnjem trenutku, ko so se vsi tako trudili, pustiti na cedilu. Vse fakultete smo prejele tudi poziv rektorja, naj se potrudimo.

V obdobju junij – september 2016 je študij zaključilo 598 študentov. Obveznosti pedagoških delavcev fakultete so se v povezavi z zaključevanjem starega univerzitetnega programa tako povečale za 200 %, v primeru starih magistrskih programov pa za več kot 2000 % (v obdobju junij – september 2016 je magistriralo več študentov kot v prejšnjih desetih letih skupaj!). Profesorji so delali s študenti, ki že najmanj sedem let niso bili študijsko aktivni, saj se zanje študijski program ni več izvajal, kljub temu so opravljali še manjkajoče izpite in seminarje, kar sploh ni bilo plačano. Dela ni bilo mogoče opraviti drugače kot v prostem času, času namenjenem dopustom in ob dela prostih dneh.

Vsem profesorjem je dekanica odredila dodatne delovne obveznosti, čeprav to niti ne bi bilo potrebno, saj se je velika večina odzvala z največjo vnemo in zavedanjem, kaj bi to pomenilo za študente, če študija ne bi končali v roku. Na PF smo se zavedali, da je treba študentom pomagati, da je to naša akademska dolžnost in prepričani smo, da bomo tekom revizijskega postopka dokazali, da smo delali prav. 

 

Dekanica prof. dr. Vesna Rijavec