Novice

Nova knjiga doc. dr. Mihe Šepca kmalu na knjižnih policah

Datum objave: 11.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Obveščamo vas, da je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla nova znanstvena monografija Kibernetski kriminal - Kazniva dejanja in kazenskopravna analiza avtorja dr. Mihe Šepca. Gre za najbolj dodelano in poglobljeno kazensko pravno delo na področju kibernetskega kriminala v slovenskem pravnem prostoru, po kvaliteti pa se lahko primerja z najboljšimi deli s področja kibernetskega kriminala na svetu.

Monografija je plod avtorjevega večletnega raziskovanja, v kazenskem pravu relativno zanemarjene tematike - kibernetskega kriminala oziroma kriminala povezanega z računalniškimi in informacijskimi sistemi.

V 400-stranski monografiji avtor celovito obdela in kazenskopravno analizira vse pojavne oblike kibernetskega kriminala (napadi na informacijske sisteme, motenje podatkov in sistemov, prestrezanje podatkov, računalniško ponarejanje in goljufije, otroška pornografija, maščevalna pornografija, digitalno piratstvo, računalniške razžalitve in grožnje, razširjanje rasističnega in ksenofobičnega gradiva, odgovornost ponudnikov komunikacijskih storitev, etc. ).

Namen dela je praktikom, teoretikom in študentom ponuditi kazenskopravno analitično znanje hitro razvijajočega področja, pri katerem je slovenska kazenskopravna stroka v velikem zaostanku.

Delo je namenjeno sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, kriminalistom, akademikom, kot tudi študentom, ki raziskujejo področje kibernetskega kriminala. Za ta namen je spisano na visoki teoretični ravni, vsebuje pa tudi veliko napotkov in usmeritev za sodno prakso, primerjave tujih zakonodaj ter sodne prakse. Državni tožilci, sodniki in delavci policije bodo v knjigi našli vse odgovore glede domačih  pravnih kvalifikacij različnih kaznivih dejanj kibernetskega kriminala, prav tako pa tudi primerjave s tujimi ureditvami.

Avtor obdela tudi številne spornosti naše kazenske zakonodaje na področju kibernetskega kriminala, ki bi jih zakonodajalec moral upoštevati ob morebitni spremembi zakonodaje. 

Delo vsebuje vsebinsko in stvarno kazalo ter kazalo virov na kar 27-ih straneh, kjer so vključena vsa pomembna svetovna dela s področja kibernetskega kriminala.

Knjigo sta recenzirala dva priznana in ugledna kazenska pravnika – redni profesor dr. Vid Jakulin in izredni profesor dr. Zlatan Dežman.

Gradivo (samo meta podatki) je dostopno na povezavi: http://press.um.si in http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/335.