Novice

Asistentka Jerneja Prostor je z odliko obranila doktorsko disertacijo

Datum objave: 03.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, asistentka Jerneja Prostor, je konec meseca septembra 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko obranila disertacijo z naslovom: »Korporacijska kondikcija – Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu«.

Iskrene čestitke v imenu kolektiva Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Dr. Jerneja Prostor se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2009 zaposlila v finančnem sektorju v družbi za upravljanje v Ljubljani. Od leta 2011 dalje je kot asistentka za gospodarsko statusno in gospodarsko pogodbeno pravo zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2013 je na UM PF magistrirala s področja prava družb EU. V mesecu aprilu 2018 je začela z dopolnilnim delom na Vrhovnem sodišču RS kot strokovna sodelavka na Gospodarskem oddelku.
Njena osebna bibliografija obsega 92 bibliografskih enot, med drugim 18 izvirnih in 2 pregledna znanstvena članka ter 19 strokovnih člankov. Dela objavlja doma in v tujini. Rešitev, ki jo je predlagala v prispevku o varstvu upnikov družb, ki so bile izbrisane brez likvidacije, je vsebinsko gledano sprejelo tudi Ustavno sodišče RS v eni od svojih odločitev leta 2016. Za pripravo doktorske disertacije je lani prejela štipendijo za dvomesečno raziskovanje na inštitutu Max Planck Institute for Comparative and International Private Law v Hamburgu.