Novice

ALJOŠA POLAJŽAR, študent Pravne fakultete UM je najboljši študent UM!

Datum objave: 21.09.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Univerza v Mariboru je skupaj s partnerji družbo Elektro Maribor d.d. in Energijo plus d.o.o. že osmo leto zapored izvedla tradicionalni razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Razpis je namenjen nagrajevanju najboljših študentov za njihovo študijsko odličnost in motivaciji pri nadaljnjem izobraževanju.

Na prireditvi dne 21.9.2020, kjer so se zbrali prof. dr. Miralem Hadžiselimović, prorektor Univerze v Mariboru, mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor in Bojan Horvat, direktor družbe Energija plus, so razglasili najboljše tri uvrščene.
Najboljši študent Univerze v Mariboru je na podlagi ocene strokovne komisije, ki ji je predsedoval izr. prof. dr. Urban Bren, prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru, postal Aljoša Polajžar, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
Aljoša je postavil tudi nov mejnik v številu doseženih točk.
 
Zmagovalec se lahko pohvali z uvrstitvijo med najboljših 5 % študentov v generaciji in povprečno oceno 9,96. Svojo študijsko odličnost dopolnjuje z aktivnim udejstvovanjem kot koordinator tutorjev študentov na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kot član Senata, Akademskega zbora in Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
Študent je izjemno aktiven na raziskovalnem področju, kjer kot član raziskovalne ekipe študentov pod mentorstvom Pravne fakultete sodeluje na številnih projektih. Študent aktivno sodeluje tudi pri raziskovalno organizacijskem, uredniškem in promocijskem delu v povezavi s posvetovanjem Medicina, pravo in družba z raziskovalnega področja medicinsko pravo. Kot prvi avtor je pripravil objave izvirnega znanstvenega članka, strokovnih člankov, znanstvenih prispevkov na konferencah in samostojnega znanstvenega sestavka. Komisijo pa je še dodatno prepričal s Perlachovim priznanjem, z uspehi na pravnih tekmovanjih in natečajih ter za izjemen dosežek na mednarodnem tekmovanju MUNLawS Model United Nations Conference z osvojitvijo naziva Best University Delegation, ki ga je dosegel skupaj s še tremi študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prav tako pa je tudi prejemnik Rektorjeve nagrade kot najboljšemu študentu Pravne fakultete Univerze v Mariboru v svoji generaciji. S ponosom bo v svojo zbirko priznanj dodal tudi nagrado za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020.
 
Aljoša je prejel denarno nagrado v višini 600 eur, ki jo je prispevala skupina Elektro Maribor!
 
ALJOŠI POLAJŽARJU ISKRENO ČESTITAMO!
 
 
Vir: ŠS UM