Scientific and professional books of our researchers

 •  

  MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS (2008- )

   

  2.01 Scientific monograph

   

  BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo. Attorneys and attorney tariff in Slovenia. Rijeka: InTech, 2018. 119 str., ilustr. ISBN 978-1-78923-097-0. http://mts.intechopen.com/articles/show/title/attorneys-and-attorney-tariff-in-slovenia, doi: 10.5772/intechopen.75422. [COBISS.SI-ID 13007132
   

   

  ŠEPEC, Miha. Kibernetski kriminal : kazniva dejanja in kazenskopravna analiza. 1. izd. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2018. VI, 374 str., ilustr. ISBN 978-961-286-160-5. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/335, doi: 10.18690/978-961-286-160-5. [COBISS.SI-ID 94670081
   

   

  REPAS, Martina (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), KNEZ, RajkoKRALJIĆ, SuzanaKERESTEŠ, TomažIVANC, Tjaša, SLADIČ, Jorg, EKART, Andrej. Mednarodno zasebno pravo Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 747 str. ISBN 978-961-204-646-0. [COBISS.SI-ID295160320
   

   

  TERŠEK, Andraž (avtor, urednik), BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, BLAŽIČ, Miha, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KUČIĆ, Lenart J., NEŽMAH, Bernard, PAVČNIK, Tomaž, PRELESNIK, Mojca, RIBIČIČ, Ciril, SALECL, Renata, SVETLIČ, Rok, ŠTEFANČIČ, Marcel, TERŠEK, Silvo, TOPLAK, Jurij, TOPLAK PEROVIĆ, Barbara, VIDEMŠEK, Boštjan, ZOBEC, Barbara, ZOBEC, Jan, ŽENKO, Ernest. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 360 str., tabela. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 294225408
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan, TRPIN, Gorazd, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili. 1. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo, 2018. ISBN 978-961-6842-84-6. http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/59. [COBISS.SI-ID 293917952
   

   

  TRATNIK, MatjažVRENČUR, Renato. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Pravilnik o zemljiški knjigi. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri, (Zbirka predpisov). 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 378 str. ISBN 978-961-204-645-3. [COBISS.SI-ID 294471168
   

   

  BRATINA, Borut, ILOVAR GRADIŠAR, Sonja, JUHART, Miha, KOZINA, Jože, NEFFAT, Domen, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, SašaVRENČUR, Renato, ZAMAN, Marko, PLAVŠAK, Nina (urednik), JUHART, Miha (urednik), KOCBEK, Marijan (urednik), ZDOLŠEK, Stojan (urednik), NEFFAT, Branka (urednik), KORITNIK, Boštjan (urednik). Aktualna vprašanja gospodarskega prava. 1. natis. Ljubljana: Nebra, 2017. 280 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6750-09-7. [COBISS.SI-ID 289312256
   

   

  VRENČUR, Renato. Legal regulation of possession in the Republic of Slovenia. Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Law, 2017. ISBN 978-961-286-003-5. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64985. [COBISS.SI-ID 90525441
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo. Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. II, 108 str., ilustr. ISBN 978-961-286-042-4. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/263, doi: 10.18690/978-961-286-042-4. [COBISS.SI-ID 92385281
   

   

  PLAVŠAK, Nina (avtor, urednik), CERANJA, Karmen, HUDEJ, Jasna, KONČINA PETERNEL, Mateja, LAJEVEC, Maja, OROŽ, Damjan, PODGORŠEK, Bojan, RAZDRIH, Žiga, ŠČERNJAVIČ, Iztok, VERČKO, Miha, VODOPIVEC, Katarina, VRENČUR, Renato, VUGRIN, Marijana, ZORMAN KRČ, Maja. Sodobno stvarno pravo : izbrana poglavja : 2. del. 1. natis. Ljubljana: Planet GV: Tax-Fin-Lex, 2017. 310 str., tabele. ISBN 978-961-6941-11-2. [COBISS.SI-ID 290278400
   

   

  KOCBEK, MarijanPRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1J. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 873 str. ISBN 978-961-247-363-1. [COBISS.SI-ID 290180096
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan, TRPIN, Gorazd, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) z uvodnimi pojasnili, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2017. 104 str. ISBN 978-961-6842-79-2, doi: 10.4335/978-961-6842-79-2. [COBISS.SI-ID291475456
   

   

  EKART, Andrej (avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna (avtor dodatnega besedila), UDE, Lojze (avtor dodatnega besedila), KERESTEŠ, Tomaž (avtor dodatnega besedila). Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E, (Uvodna pojasnila). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 411 str. ISBN 978-961-247-368-6. [COBISS.SI-ID 290937856
   

   

  FERČIČ, AlešSAMEC BERGHAUS, Nataša. Energy law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2016. 246 str. ISBN 978-90-411-6865-8. http://www.kluwerlawonline.com/toc. php?area=Looseleafs&mode=bypub&level=6&values=Looseleafs%7E%7EIEL+Energy+Law%7ENational+Monographs%7ESlovenia&raw=true. [COBISS.SI-ID 5017387
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan, FINŽGAR, Mateja, OPLOTNIK, Žan. Fiscal decentralisation in Slovenia, (Lex localis), (Book series Intergovernmental fiscal relations). Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2016. ISBN 978-961-6842-64-8. http://www.lex-localis.info/ebook/2016/fiscaldecentralisation. [COBISS.SI-ID 284626432
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, TRPIN, Gorazd, MLINARIČ, Franjo. Lekarniška dejavnost v Sloveniji. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016. ISBN 978-961-6842-63-1. http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/42, doi: 10.4335/9789616842631. [COBISS.SI-ID284320256
   

   

  DUBROVNIK, Tadej, KOBAL, Aleš. The powers of the head of state in the legislative and executive branch in former socialist systems, (Lex localis). Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2016. ISBN 978-961-6842-68-6. http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/44. [COBISS.SI-ID 286403840
   

   

  VRENČUR, Renato. Pravna ureditev posesti v Republiki Sloveniji. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2016. ISBN 978-961-286-000-4. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64918, doi: 10.18690/978-961-286-000-4. [COBISS.SI-ID 88702209
   

   

  KOBAL, Aleš. Prikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička slovenskih občin, (Lex localis), (Serija Pravo & družba). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016. ISBN 978-961-6842-70-9. http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/49. [COBISS.SI-ID 286604032]
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan. Statutarna ureditev javnega zavoda, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016. ISBN 978-961-6842-65-5. http://www.lex-localis.info/ebook/2016/statutarnaureditevjavnegazavoda. [COBISS.SI-ID 284641280
   

   

  JUHART, Miha, TRATNIK, MatjažVRENČUR, Renato, KORITNIK, Boštjan (avtor dodatnega besedila, urednik). Stvarnopravni zakonik (SPZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem, (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta; v Mariboru: Pravna fakulteta, 2016. 1252 str. ISBN 978-961-204-596-8. [COBISS.SI-ID 285996800
   

   

  BEČAN, Irena, BELOPAVLOVIČ, Nataša (avtor, urednik), KORPIČ-HORVAT, Etelka, KRESAL, Barbara (avtor, urednik), KRESAL ŠOLTES, Katarina (avtor, urednik), MEŽNAR, Špela, ROBNIK, Ivan, SENČUR PEČEK, Darja (avtor, urednik), ŠETINC TEKAVC, Martina. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 1201 str. ISBN 978-961-247-336-5. [COBISS.SI-ID 284982528
   

   

  KOCBEK, MarijanPRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1I. 2. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 737 str. ISBN 978-961-247-316-7. [COBISS.SI-ID 284750848
   

   

  KRANJC, Vesna. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) : s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 441 str. ISBN 978-961-247-325-9. [COBISS.SI-ID 284270592
   

   

  TRATNIK, Matjaž. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : s komentarjem in sodno prakso, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 597 str. ISBN 978-961-247-337-2. [COBISS.SI-ID 285540864
   

   

  APERS, Ann, BJÖRKDAHL, Erika P., BRATTSTRÖM, Margareta, CHRISTAKAKOU-FOTIADI, Kalliopi, DROSS, William, JOSIPOVIĆ, Tatjana, TRATNIK, Matjaž, et al., VAN DER MERWE, Cornelius (urednik). European condominium law, (The common core of European private law). Cambridge: Cambridge University Press, 2015. XLIV, 644 str. ISBN 978-1-107-09389-8. ISBN 1-107-09389-9. http://assets.cambridge.org/97811070/93898/cover/9781107093898.jpg. [COBISS.SI-ID 5005355
   

   

  IVANC, Tjaša. Evidence in civil law - Slovenia, (Lex localis), (Book series Law & society). Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2015. ISBN 978-961-6842-58-7. http://books.lex-localis.press/evidenceincivillaw/slovenia, doi: 10.4335/978-961-6842-58-7. [COBISS.SI-ID 281131264
   

   

  FERČIČ, Aleš. Geneza reguliranih sektorjev. 1. izd. Maribor: Poslovna založba, 2015. 161 str. ISBN 978-961-93488-7-1. [COBISS.SI-ID 82103553
   

   

  ADAM, Jakub, BARTHOLMAI, Carlos Anglada, BOGEN, Torsten, DOLCE, Rodolfo, EULE, Wolfgang, FEKETIJA, Christian, FERČIČ, Aleš, FRANK, Susanne, GREHAN, Duncan, GRÖTSCH, Michael, HEGDAL, Stein, KOCKS, Christoph, MEVESEN, Johan, MEYER, Stefan, OLSEN-RING, Line, POKROVAC, Zoran, RÁCZ, Orsolya, RING, Gerhard, ROMBACH, Claudie, RUMPF, Christian, SCHAEFERDIEK, Sascha, SETTEN, Gerrit J. van, ŠKARE, Pavao, STEGER, Erik, TRATNIK, Matjaž, WACHTER, Thomas, WALDNER, Wolfram, WATGEN, Monique, WINKLER, Maria, WOLLMANN, Ines, ZIOUVAS, Dimitris, WACHTER, Thomas (urednik), FRANK, Susanne (urednik). Handbuch Immobilienrecht in Europa : Zivil- und steuerrechtliche Aspekte des Erwerbs, der Veräußerung und der Vererbung von Immobilien, (Recht in der Praxis). 2., neu bearbeit. Aufl. Heidelberg: C. F. Müller, cop. 2015. VII, 1870 str. ISBN 978-3-8114-4016-6. [COBISS.SI-ID 4793899
   

   

  HOJNIK, JanjaKNEZ, Rajko (avtor, avtor dodatnega besedila). Svoboščine notranjega trga EU. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 530 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-247-318-1. [COBISS.SI-ID 281906944
   

   

  KOCBEK, MarijanPRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1I. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 737 str. ISBN 978-961-247-316-7. [COBISS.SI-ID 281377536
   

   

  TRATNIK, MatjažVRENČUR, Renato. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Pravilnik o zemljiški knjigi. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri, (Zbirka predpisov). 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 279 str. ISBN 978-961-204-584-5. [COBISS.SI-ID 279835136
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, FINŽGAR, Mateja. Financiranje slovenskih občin, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. ISBN 978-961-6842-24-2. http://www.lex-localis.info/ebook/financiranjeslovenskihobcin2014. [COBISS.SI-ID 273207296
   

   

  OPLOTNIK, Žan, BREZOVNIK, Boštjan. Načelo sorazmernosti virov financiranja z nalogami slovenskih občin, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. ISBN 978-961-6842-26-6. http://www.lex-localis.info/ebook/nacelosorazmernosti2014. [COBISS.SI-ID 273207808
   

   

  KRALJIĆ, SuzanaRIJAVEC, Vesna. Slovenia, (International Encyclopaedia of Laws, Suppl. 68 (2014)). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business: Kluwer Law International, cop. 2014. 224 str. ISBN 978-90-654-4888-0. [COBISS.SI-ID 4663595
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan. Stanovanjska politika v Republiki Sloveniji, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. ISBN 978-961-6842-25-9. http://www.lex-localis.info/ebook/stanovanjskapolitika2014. [COBISS.SI-ID 272936704
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan, GRAFENAUER, Božo, OPLOTNIK, Žan, ŽELEZNIK, Milan. Statutarna ureditev občine : (z osnutkoma statuta občine in poslovnika občinskega sveta), (Lex localis). 1. dopolnjena in spremenjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. VI, 204 str. ISBN 978-961-6842-22-8. [COBISS.SI-ID 271636480
   

   

  OPLOTNIK, Žan, BREZOVNIK, Boštjan. Stroški financiranja občinskih nalog in metodologija za izračun povprečnine, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. ISBN 978-961-6842-27-3. http://www.lex-localis.info/ebook/stroskifinanciranja2014. [COBISS.SI-ID 273208320
   

   

  KOCBEK, Marijan (avtor, urednik), BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, ILEŠIČ, Mirko, IVANJKO, ŠimeKNEZ, Rajko, ODAR, Marjan, PIVKA, Hilda Marija, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, SašaPROSTOR, Jerneja, PŠENIČNIK, Dušan, PUHARIČ, Krešimir, ZABEL, Bojan. Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, (Nova slovenska zakonodaja). 2., dopolnjena izd. z novelami ZGD-1A do ZGD-1H. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 3 zv., tabele. ISBN 978-961-247-287-0. ISBN 978-961-247-288-7. ISBN 978-961-247-289-4. ISBN 978-961-247-286-3. [COBISS.SI-ID 275561984
   

   

  REPAS, Martina. Die Angleichung der Wettbewerbsregeln in den neuen und zukünftigen Mitgliedstaaten an das Unionsrecht : Slowenien, (Schriftenreihe des Europa-Kolleg Hamburg). Baden-Baden: Nomos, 2013. 218 str. ISBN 978-3-8329-6366-8. [COBISS.SI-ID 4592171
   

   

  BRUS, Marko, DOLENC, Mile, KONČINA PETERNEL, Mateja, JUHART, Miha, KAMBIČ, Marko, KRANJC, Janez, MOŽINA, Damjan, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada, ŠKRUBEJ, Katja, TRSTENJAK, Verica, VLAHEK, Ana, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada (urednik, avtor dodatnega besedila). Izročilo Občnega državljanskega zakonika, (Zbirka Pravna obzorja, 46). Ljubljana: GV založba, 2013. 422 str. ISBN 978-961-247-240-5. [COBISS.SI-ID 266223360
   

   

  TIČAR, Bojan. Understanding law and the state. 1st ed. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2013. ISBN 978-961-6858-21-2. http://itunes.apple.com/si/book/isbn9789616858212. [COBISS.SI-ID 74786561
   

   

  ĐORĐEVIĆ, Srđan, TOPLAK, Jurij. Dogmatske glose o kosovskom ustavu. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2012. 287 str. ISBN 978-86-7623-031-0. [COBISS.SI-ID 189199884
   

   

  RIJAVEC, Vesna, BREHM, Wolfgang, JELINEK, Wolfgang, EKART, Andrej, KERESTEŠ, Tomaž, ZANGL, Sylvia, SPELLENBERG, Ulrich, WETZELBERGER, Johannes, RIJAVEC, Vesna (urednik), JELINEK, Wolfgang (urednik), BREHM, Wolfgang (urednik). Die Erleichterung der Zwangsvollstreckung in Europa. Baden-Baden: Nomos, 2012. 312 str. ISBN 978-3-8329-7045-1. [COBISS.SI-ID 4292651
   

   

  TRATNIK, Matjaž. Hipoteka. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 201 str. ISBN 978-961-247-206-1. [COBISS.SI-ID 260154368
   

   

  TIČAR, Bojan, RAKAR, Iztok. Holders of public office, civil servants and their salary system in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2012. 102 str. ISBN 978-961-6821-28-5. [COBISS.SI-ID 263864320
   

   

  VRENČUR, Renato, PŠUNDER, Igor. Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, (Strokovna zbirka Slovenskega inštituta za revizijo, zv. 7). 1. izd. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2012. 274 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-6495-63-9. [COBISS.SI-ID 263288064
   

   

  TRSTENJAK, Verica, BRKAN, Maja. Pravo EU : ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 823 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-247-224-5. [COBISS.SI-ID 263230464
   

   

  BOHINC, Rado, TIČAR, Bojan. Pravo zavodov, (Znanstvene monografije Fakultete za management). Koper: Fakulteta za management, 2012. ISBN 978-961-266-132-8. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-132-8.pdf. [COBISS.SI-ID 264752896
   

   

  TIČAR, Bojan. Understanding law and the state. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2012. 186 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6842-11-2. [COBISS.SI-ID 261438464
   

   

  IVANC, Tjaša. Varstvo nepremične kulturne dediščine : pravna ureditev. 1. izd. Maribor: De Vesta: WS, 2012. 439 str. ISBN 978-961-6794-13-8. [COBISS.SI-ID 69379329
   

   

  KOCBEK, MarijanPRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelami ZGD-1D do ZGD-1G. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 663 str. ISBN 978-961-247-225-2. [COBISS.SI-ID 263451648
   

   

  TOPLAK, Jurij. Comparative Redistricting : a comparative study of election district delimitation. Saarbrücken: Lambert, 2011. 124 str., ilustr. ISBN 978-3-8465-9950-1. [COBISS.SI-ID 4295723
   

   

  HOJNIK, Janja. Decentralizacija pristojnosti za urejanje notranjega trga EU, (Zbirka Scientia iustitia, 19). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. 272 str. ISBN 978-961-247-175-0. [COBISS.SI-ID 256122624
   

   

  FERČIČ, Aleš. Državne pomoči podjetjem : teorija, praksa in predpisi. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 405 str. ISBN 978-961-204-477-0. [COBISS.SI-ID 255921920
   

   

  TIČAR, Bojan. Ignorantia iuris nocet - nepoznavanje prava škoduje : spremljevalec za razumevanje osrednjih pojmov prava in države. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2011. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6842-02-0. [COBISS.SI-ID 257350912
   

   

  TIČAR, Bojan, RAKAR, Iztok. Pravo javnega sektorja. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2011. 428 str., ilustr. ISBN 978-961-6842-01-3. [COBISS.SI-ID 255431936
   

   

  VRENČUR, Renato, TRATNIK, Matjaž. Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti : (ZSPDSLS, Uredba o SPDSLS, ZJNepS). Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2011. 270 str. ISBN 978-961-91551-6-5. [COBISS.SI-ID 256253440
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan, GRAFENAUER, Božo, OPLOTNIK, Žan, ŽELEZNIK, Milan. Statutarna ureditev občine : (z osnutkoma statuta občine in poslovnika občinskega sveta), (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2011. IV, 200 str. ISBN 978-961-6842-03-7. ISBN 978-961-6842-04-4. ISBN 978-961-6842-05-1. http://www.lex-localis.info/knjige/statutarna_ureditev_obcine, http://www.lex-localis.info/eknjige/statutarna_ureditev_obcine. [COBISS.SI-ID 258322432
   

   

  DIAZ, Odavia Bueno, CENINI, Marta, GOMES, Júlio, HERRESTHAL, Carsten, KELLY, Cliona, LEHRBERG, Bert, LUPPI, Barbara, LURGER, Brigitta, LURGER, Brigitta, MACARIO, Francesco, MACGREGOR, Laura, MARTÍNEZ VELENCOSO, Luz M., MIKELENAS, Valentinas, PARISI, Francesco, PHILIPPE, Denis, MONTEIRO, António Pinto, THIER, Andreas, THUNHART, Raphael, TRATNIK, Matjaž, VALTOUDIS, Anastassios, WIGGERS, Willem J. H., HONDIUS, E. H. (urednik), GRIGOLEIT, Hans Christoph (urednik). Unexpected Circumstances in European Contract Law, (The common core of European private law). Cambridge ... [et al.]: Cambridge University Press, 2011. XXI, 692 str. ISBN 978-1-107-00340-8. [COBISS.SI-ID 4273451
   

   

  FERČIČ, AlešHOJNIK, Janja (avtor, avtor dodatnega besedila), TRATNIK, Matjaž. Uvod v pravo Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. 399 str. ISBN 978-961-247-170-5. [COBISS.SI-ID 255697664
   

   

  RIJAVEC, VesnaKERESTEŠ, Tomaž. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z noveloma ZIZ-H in ZIZ-I. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. 337, [21] str. ISBN 978-961-247-184-2. [COBISS.SI-ID 257001216
   

   

  KRANJC, Vesna, KOSTANJEVEC, Vida. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. 138 str. ISBN 978-961-247-183-5. [COBISS.SI-ID 256634624
   

   

  TRATNIK, MatjažVRENČUR, Renato. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Pravilnik o zemljiški knjigi. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri, (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 279 str. ISBN 978-961-204-484-8. [COBISS.SI-ID 257011200
   

   

  EKART, Andrej (avtor, avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna. Čezmejna izvršba v EU : osrednja tema evropskega civilnega procesnega prava. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 346 str. ISBN 978-961-247-160-6. [COBISS.SI-ID 253847040
   

   

  ŠTURM, Lovro (avtor, urednik), ARHAR, France, PLAUŠTAJNER, Konrad, RIJAVEC, Vesna, TOPLAK, Ludvik, BLAHA, Miran, BUČAR, France, ČEBULJ, Janez, DEISINGER, Mitja, DULAR, Janez, FRIEDL, Jože, GRASSELLI, Andrej, JADEK-PENSA, Dunja, JAKLIČ, Klemen, JAMBREK, Peter, JEROVŠEK, Tone, KLEMENČIČ, Goran, KONČINA PETERNEL, Mateja, KRESAL, Barbara, MAVČIČ, Arne, MOZETIČ, Miroslav, NOVAK, Marko, OREHAR IVANC, Metoda, PERNUŠ-GROŠELJ, Barbara, PIRNAT, Rajko, RIBARIČ, Miha, SLADIČ, Jorg, SOVDAT, Jadranka, STEINMAN, Tatjana, ŠORLI, Marko, TRPIN, Gorazd, TRAMPUŽ, Miha, VIRANT, Grega, VLAJ, Stane, ZAKRAJŠEK, Frančiška, ZALAR, Boštjan, ZUPANČIČ, Boštjan M., ŠTURM, Lovro (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije. 1. ponatis. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010. 1247 str. ISBN 978-961-238-053-3. [COBISS.SI-ID 249555456
   

   

  REPAS, Martina. Konkurenčno pravo v teoriji in praksi : omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2010. 503 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-204-451-0. [COBISS.SI-ID 249998848
   

   

  ACCETTO, Matej, AVBELJ, Matej, HOJNIK, Janja, SMRKOLJ, Maja, VATOVEC, Katarina (avtor, urednik). Lizbonska pogodba : z uvodnimi pojasnili. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 638 str. ISBN 978-961-247-136-1. [COBISS.SI-ID 250257408
   

   

  KOCBEK, Marijan (avtor, urednik), IVANJKO, Šime, BRATINA, Borut, PODGORELEC, Peter. Nadzorni sveti in upravni odbori v delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 476 str. ISBN 978-961-247-140-8. [COBISS.SI-ID 251004160
   

   

  GROOT, Gerard-René de., TRATNIK, Matjaž. Nederlands nationaliteitsrecht, (Monografieën Privaatrecht, 14). Vierde druk. Deventer: Kluwer, 2010. XIII, 239 str. ISBN 978-90-13-05847-5. [COBISS.SI-ID 4052011
   

   

  CEPEC, Jaka (avtor, urednik), IVANC, Tjaša, KEŽMAH, Urška, RAŠKOVIĆ, Matevž. Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o.. 1. natis. Ljubljana: GV Založba, 2010. 402 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-247-138-5. [COBISS.SI-ID 250486528
   

   

  UDE, Lojze (avtor, urednik), BETETTO, Nina, GALIČ, Aleš (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna, WEDAM-LUKIĆ, Dragica, ZOBEC, Jan. Pravdni postopek : zakon s komentarjem. Ponatis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: GV založba, 2010. Zv. 1-2. ISBN 978-86-7061-397-3. ISBN 978-961-204-364-3. [COBISS.SI-ID251305728
   

   

  HOJNIK, Janja. Prosti pretok blaga v EU. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 831 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-247-150-7. [COBISS.SI-ID 252376064
   

   

  RIJAVEC, VesnaKERESTEŠ, Tomaž. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z novelo ZIZ-H. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 304 str. ISBN 978-961-247-100-2. [COBISS.SI-ID 251885824
   

   

  KRANJC, Vesna. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2). Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 386 str. ISBN 978-961-247-137-8. [COBISS.SI-ID 250452736
   

   

  SAMEC BERGHAUS, Nataša. Delniške opcije : obligacijski, korporacijski, delovnopravni, insiderski, bilančni in davčni vidiki. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 816 str. ISBN 978-961-247-101-9. [COBISS.SI-ID 245128448
   

   

  PRELIČ, Saša (avtor, urednik), ZABEL, Bojan, IVANJKO, Šime, PODGORELEC, Peter, KOBAL, Aleš. Družba z omejeno odgovornostjo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 627 str. ISBN 978-961-247-099-9. [COBISS.SI-ID 245159680
   

   

  PRELIČ, SašaPROSTOR, Jerneja. Evropska delniška družba. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 212 str. ISBN 978-961-247-106-4. [COBISS.SI-ID 245970432
   

   

  IVANJKO, ŠimeKOCBEK, MarijanPRELIČ, Saša. Korporacijsko pravo : pravni položaj gospodarskih subjektov. 2., dopolnjena in predelana izd. Ljubljana: GV založba; V Mariboru: Pravna fakulteta, 2009. 1347 str. ISBN 978-961-247-120-0. [COBISS.SI-ID 247772416
   

   

  PLAVŠAK, Nina, JUHART, Miha, VRENČUR, Renato. Obligacijsko pravo : splošni del. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 1174 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-247-127-9. [COBISS.SI-ID 248656128
   

   

  TRATNIK, MatjažVRENČUR, Renato. Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 400 str. ISBN 978-961-247-109-5. [COBISS.SI-ID 246342912
   

   

  KERESTEŠ, Tomaž, MOŽINA, Damjan, et al., BAR, Christian von (urednik), CLIVE, Eric M. (urednik). Principles, definitions and model rules of European private law : draft common frame of reference (DCFR). Full ed. Munich: Sellier, cop. 2009. 6 zv. ([XCV], 6563 str.). ISBN 978-3-86653-098-0. [COBISS.SI-ID 788449
   

   

  KOCBEK, MarijanPRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1C. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 543 str. ISBN 978-961-247-110-1. [COBISS.SI-ID 246547200
   

   

  KRANJC, Vesna (avtor, urednik), KERŠEVAN, Erik, PLAUŠTAJNER, Konrad, PRELIČ, Saša. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 420 str. ISBN 978-961-247-093-7. [COBISS.SI-ID 243943936
   

   

  RIJAVEC, Vesna, EKART, Andrej. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP) : (neuradno prečiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2009. 110 str. ISBN 978-961-204-444-2. [COBISS.SI-ID 248321280
   

   

  IVANJKO, Šime. Zavarovalno pravo. 1. natis. Maribor: Zavarovalno poslovni inštitut, 2009. 317 str. ISBN 978-961-269-045-8. [COBISS.SI-ID 245010176
   

   

  TRATNIK, MatjažFERČIČ, Aleš. EU competition law, (POGESTEI editions). Belgrade: University, Faculty of Law; Niš: University, Faculty of Law; Novi Sad: University, Faculty of Law; Maribor: University, Faculty of Law, 2008. 341 str. ISBN 978-86-7630-132-4. [COBISS.SI-ID 154316556
   

   

  BREZOVNIK, Boštjan. Izvajanje javnih služb in javno-zasebno partnerstvo, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2008. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-91819-4-2. [COBISS.SI-ID 242644992
   

   

  JEROVŠEK, Tone, SIMIČ, Ivan, ŠKOF, Bojan, KOVAČ, Polonca, WAKOUNIG, Marian, JERMAN, Saša, KRISPER MENDUŠIČ, Mirjam, KLEPAC, Katarina, JENKO, Peter, ŠTEMBERGER, Marjeta, ERBIDA GOLOB, Metka, CENTA-DEBELJAK, Mojca, GRUM, Olga, MUSAR, Igor, PREMUŠ, Stanka, HADJAR, Rajko. Zakon o davčnem postopku : s komentarjem. 1. izd. Ljubljana: Davčno izobraževalni inštitut; Maribor: Davčno finančni raziskovalni inštitut, 2008. 835 str. ISBN 978-961-91075-2-2. [COBISS.SI-ID 236872192
   

   

  BEČAN, Irena, CVETKO, Aleksej, KLAMPFER, Marta, KONČAR, Polonca, KORPIČ-HORVAT, Etelka, KRESAL, Barbara, KRESAL ŠOLTES, Katarina, NOVAK, Janez, NOVAK, Mitja, PLEŠNIK, Tatjana, VODOVNIK, Zvone, SENČUR PEČEK, Darja (urednik, avtor), BELOPAVLOVIČ, Nataša (urednik, avtor), KALČIČ, Miran (urednik, avtor). Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2008. 1004 str. ISBN 978-961-247-068-5. [COBISS.SI-ID 240114432
   

   

  KOCBEK, MarijanPRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 z novelama ZGD-1A in ZGD-1B. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2008. 833 str. ISBN 978-961-247-069-2. [COBISS.SI-ID 240294144
   

   

  RIJAVEC, Vesna, UDE, Lojze. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-D. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2008. 325 str. ISBN 978-961-247-076-0. [COBISS.SI-ID 241310464
   

   

  TRATNIK, MatjažVRENČUR, Renato. Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2008. 720 str. ISBN 978-961-91551-4-1. [COBISS.SI-ID 238667008
   

   

  UDE, Lojze (avtor, urednik), BETETTO, Nina, GALIČ, Aleš (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna, WEDAM-LUKIĆ, Dragica, ZOBEC, Jan. Pravdni postopek : zakon s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: GV založba, 2005-2010. 4 zv. (598; 670; 774; 350 str.). ISBN 86-7061-397-2. ISBN 961-204-364-7. ISBN 978-961-247-117-0. ISBN 978-961-247-133-0. [COBISS.SI-ID 222236672
   

   

   

  2.02 Professional monograph

   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine), (Lex localis). 8. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2018. VIII, 207 str. ISBN 978-961-6842-83-9. [COBISS.SI-ID 293883904
   

   

  EKART, Andrej (sodelavec pri raziskavi), GREGORC, Damijan (sodelavec pri raziskavi), KRALJIĆ, Suzana (sodelavec pri raziskavi), MIŠIČ, Luka (sodelavec pri raziskavi), PLEVNIK, Petra (sodelavec pri raziskavi), RATAJ, Primož (sodelavec pri raziskavi), SENČUR PEČEK, Darja (sodelavec pri raziskavi), STRBAN, Grega (sodelavec pri raziskavi), VESELIČ, Špela (sodelavec pri raziskavi). Women, business and the law 2018. Washington: International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, cop. 2018. 180 str., tabele. ISBN 978-1-4648-1252-1. ISBN 978-1-4648-1253-8.https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29498, doi: 10.1596/978-1-4648-1252-1. [COBISS.SI-ID 5586987
   

  AVBREHT, Aleš, HOČEVAR, Uroš, KRANJC, Vesna, MUŽINA, Aleksij, PIRNAT, Rajko, PRELOG NEFFAT, Njives, SKOK KLIMA, Urška, ŽVIPELJ, Marko. 20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji. 1. natis. Ljubljana: Nebra, 2017. 132 str. ISBN 978-961-6750-07-3. [COBISS.SI-ID 289167104
   

  KOBAL, Aleš. Mala & velika davčna ruleta 2017/18, Ljubljana, Maribor, oktober-december 2017. tema , ZDavP-2 : gradivo za seminar. Ljubljana; Maribor: Bilans trade, podjetniško usposabljanje in vodenje projektov, 2017. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5492267
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine), (Lex localis). 6. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2017. VIII, 194 str. ISBN 978-961-6842-75-4. [COBISS.SI-ID 288544000
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine), (Lex localis). 7. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2017. VIII, 196 str. ISBN 978-961-6842-78-5. [COBISS.SI-ID 291036160
   

  KORPIČ-HORVAT, Etelka, SENČUR PEČEK, Darja, KRESAL ŠOLTES, Katarina, ROBNIK, Ivan. Aktualna vprašanja delovnega prava : strokovna delavnica, 11. in 12. marec 2016, Moravske Toplice. Moravske Toplice: Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete Univerze Mariboru, 2016. 59 f., Ilustr. [COBISS.SI-ID 261202
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine), (Lex localis). 4. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016. VII, 192 str. ISBN 978-961-6842-62-4. http://www.lex-localis.info/ebook/pristojnostiobcin/december2015/. [COBISS.SI-ID 283749120
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine), (Lex localis). 5. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016. VIII, 192 str. ISBN 978-961-6842-67-9. http://www.lex-localis. info/files/97275130-b7d6-4832-ae18-251fa1d62940/636076260060000000_Brezovnik_Pristojnosti%20in%20naloge%20slovenskih%20obcin_junij%202016_eK njiga_1.8.2016.pdf. [COBISS.SI-ID 286087424
   

  TIČAR, Bojan, GAŠPARUT, Nina. Temeljne značilnosti pravnega sistema, pravnih oseb in insolventinih postopkov za strokovnjake s področja forenzike v računovodstvu in financah. Ljubljana: Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2016. ISBN 978-961-93379-9-8. http://akp.poslovodno-racunovodstvo. si/foreznicne-preiskave-v-financah-in-racunovodstvu/razumevanje-pravnega-sistema-ureditve-pravnih-oseb-in-insolventnih-postopkov-za-strokovn jake-s-podrocja-forenzike-v-racunovodstvu-in-financah/. [COBISS.SI-ID 283272448
   

  KOBAL, Aleš. Mala & velika davčna šola (2015). tema 5, Davčni postopek- danes in v letu 2016 : gradivo za izobraževanje. Ljubljana; Maribor: Bilans trade, podjetniško usposabljanje in vodenje projektov, 2015. 88 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4981803
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine). 2. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2015. ISBN 978-961-6842-37-2. http://www.lex-localis.info/ebook/pristojnostiobcindecember2014. [COBISS.SI-ID 278194176
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine). 3. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2015. ISBN 978-961-6842-42-6. http://www.lex-localis.info/ebook/pristojnostiobcinjunij2015. [COBISS.SI-ID 280905216
   

  RIJAVEC, Vesna, EKART, Andrej. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelama ZIZ-J in ZIZ-K. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 287 str. ISBN 978-961-247-309-9. [COBISS.SI-ID 279614976
   

  IVANJKO, Šime. Zavarovalno pravo v sodni praksi. V Mariboru: Inštitut za zavarovalništvo v Mariboru, 2015. 469 str. ISBN 978-961-281-625-4. [COBISS.SI-ID 80147713
   

  BOHINC, Rado, TIČAR, Bojan. Legal regulation of financial market instruments' : general and in case of the Republic of Slovenia. Ljubljana: Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2014. ISBN 978-961-93379-5-0. http://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/wp-content/uploads/2014/10/Bohinc-Ticar-Financial-Markets-Instruments-2014-3.pdf. [COBISS.SI-ID 276085248
   

  KOBAL, Aleš. Mala & velika davčna akademija (2014). tema D, Davčni postopek operativno (ZDavP-2) : gradivo za izobraževanje. Ljubljana; Maribor: Bilans trade, podjetniško usposabljanje in vodenje projektov, 2014. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4787499
   

  IVANJKO, Šime, IVANJKO, Leo, IHANEC, Klementina. Menični vodič s primeri iz poslovne in sodne prakse. V Mariboru: Inštitut za zavarovalništvo v Mariboru, 2014. 293 str. + [16] str. pril. ISBN 978-961-281-597-4. [COBISS.SI-ID 79969537
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine). 1. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. 193 str. ISBN 978-961-6842-33-4. http://www.lex-localis.info/ebook/pristojnostiobcinjulij2014. [COBISS.SI-ID 4759595
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine), (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. VIII, 191 str. ISBN 978-961-6842-23-5. http://www.lex-localis.info/ebook/pristojnosti2014. [COBISS.SI-ID 272392704
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine). 1. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. ISBN 978-961-6842-33-4. http://www.lex-localis.info/ebook/pristojnostiobcinjulij2014. [COBISS.SI-ID 275376384
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. 206 str. ISBN 978-961-6842-19-8. http://www.lex-localis.info/ebook/pristojnosti2014. [COBISS.SI-ID 272392448
   

  KRESAL ŠOLTES, Katarina, KRESAL, Barbara, SENČUR PEČEK, Darja. Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja : najpogostejša vprašanja in odgovori : z besedilom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). 2. spremenjena in dopolnjena izd. V Ljubljani: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2014. 163 str. ISBN 978-961-6660-04-4. [COBISS.SI-ID 273492736
   

  KRESAL ŠOLTES, Katarina (avtor, urednik), KRESAL, Barbara, SENČUR PEČEK, Darja, FRANCA, Valentina, NOVAK, Mitja. Vodnik po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja. V Ljubljani: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2014. 164 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6660-03-7. [COBISS.SI-ID 270653696
   

  BUČAR, Bojko (sodelavec pri raziskavi), BUKOVNIK, Andrej (sodelavec pri raziskavi), ČELEDIN, Ajda (sodelavec pri raziskavi), IVANC, Tjaša (sodelavec pri raziskavi), JAN, Matjaž (sodelavec pri raziskavi), KNEZ, Rajko (sodelavec pri raziskavi), KOS, Peter (sodelavec pri raziskavi), KRALJIĆ, Suzana (sodelavec pri raziskavi), MARŠIČ, Dorijan (sodelavec pri raziskavi), REPOLUSK, Matija (sodelavec pri raziskavi), ROŽMAN, Primož (sodelavec pri raziskavi), SEVER, Josip (sodelavec pri raziskavi), STRBAN, Grega (sodelavec pri raziskavi), TIČAR, Luka (sodelavec pri raziskavi). The World justice project : rule of law index 2014. Washington, D.C.: The World Justice Project, cop. 2014. 218 str., barv. ilustr. ISBN 978-0-9882846-5-4. ISBN 0-9882846-5-0. ISBN 978-0-9882846-6-1. http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf. [COBISS.SI-ID 4744747
   

  KRANJC, Vesna. Zakon o javnem naročanju : ZJN-2 z novelo ZJN-2E. Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev : ZJNVETPS z novelo ZJNVETPS-E. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 306 str. ISBN 978-961-247-277-1. [COBISS.SI-ID273194240
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Lokalne gospodarske javne službe v Občini Nazarje, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2013. 46 str. ISBN 978-961-6842-12-9. [COBISS.SI-ID 267279104
   

  KORPIČ-HORVAT, Etelka, SENČUR PEČEK, Darja. Mali komentar Zakona o delovnih razmerjih : (ZDR-1), (Pravo in management). Ljubljana: Dashöfer, 2013. 199 str. ISBN 978-961-6869-31-7. [COBISS.SI-ID 268875008
   

  Razvid upravnih postopkov v občinahBREZOVNIK, Boštjan, ŽELEZNIK, Milan. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, 2013-. http://www.lex-localis.info/TabView/VsebinaTabs.aspx?SectionID=2610de87-a852-44e1-ac66-9d95ec322ee1. [COBISS.SI-ID 4849963
   

  GREGORC, Damijan (sodelavec pri raziskavi), KRALJIĆ, Suzana (sodelavec pri raziskavi). Women, business and the law 2014 : removing restrictions to enhance gender equality. London: International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank; London: Bloomsbury, cop. 2013. 192 str., tabele. ISBN 9-781-4729-0643-4. ISBN 1-4729-0643-8. [COBISS.SI-ID 4647723
   

  ČERNE, Mitja, PODLIPNIK, Jernej (avtor, urednik), ŠKOF, Bojan (avtor, urednik), FERJAN, Uroš, GRAH WHATMOUGH, Andrej, GUZINA, Barbara, JERAJ, Dušan, KAMENŠČAK, Irena, KRANJEC, Ivan, URBANIJA, Tanja, WOSTNER, Katja. Davki za managerje : od osnov do praktičnih rešitev, (Zbirka Manager). Ljubljana: GV založba, 2012. 191 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-247-216-0. [COBISS.SI-ID 261944064
   

  SENČUR PEČEK, Darja. Delovni čas : (eden najpomembnejših elementov delovnega razmerja). Ljubljana: Dashöfer, 2011. 24 str. ISBN 978-961-6869-02-7. [COBISS.SI-ID 257213184
   

  SENČUR PEČEK, Darja, VEHOVAR, Valentina, KALČIČ, Miran, REBRONJA, Vesna, LEŠNIK, Ana, STRBAN, Grega, NOVAK, Simona. Delovnopravni položaj direktorja : pravice, obveznosti in dajatve. 2. izd. Ljubljana: Dashöfer, 2011. 100 str., tabele. ISBN 978-961-6614-95-5. [COBISS.SI-ID 256130816
   

  BERA, Alenka, DEBEVC, Matjaž, HURST, Alan, MALETIČ, Matjaž, KRALJIĆ, Suzana, MAUKO ZIMŠEK, Nataša (avtor, urednik), REN, Zoran. Prijazen študij za študente invalide : priporočila za prilagoditev študijskega procesa. Ljubljana: Društvo študentov invalidov Slovenije, 2010. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-92911-0-8. [COBISS.SI-ID 252015616
   

  TRATNIK, Matjaž. Stvarnopravni zakonik (SPZ), (Zbirka predpisov). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2010. 340 str. ISBN 978-961-204-458-9. [COBISS.SI-ID 251516672
   

  BREZNIK, Janez, DUHOVNIK, Janez, KMECL, Andrej, KNEZ, Rajko, BLAGANJE, Dušan, ČEBULJ, Janez, ŠTRITOF-BRUS, Mojca. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) s komentarjem. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 911 str. ISBN 978-961-247-134-7. [COBISS.SI-ID 249789440
   

  TRATNIK, MatjažVRENČUR, Renato, ŠLAMBERGER, Miha. Zavarovanje plačil : s primeri pogodb, klavzul, zemljiškoknjižnih predlogov in sodno prakso. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2010. 419 str. ISBN 978-961-91551-5-8. [COBISS.SI-ID 250779904
   

  IVANJKO, Šime, JAKOPANEC LEVART, Renata, SRŠE, Dejan, VOGRINEC, Petra. 7. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje, 2009. 96 str. [COBISS.SI-ID 4098603
   

  SENČUR PEČEK, Darja, VEHOVAR, Valentina, KALČIČ, Miran, REBRONJA, Vesna, STRBAN, Grega, NOVAK, Simona, LEŠNIK, Ana. Delovnopravni položaj direktorja : pravice, obveznosti in dajatve. Ljubljana: Dashöfer, cop. 2009. 88 str., tabele. ISBN 978-961-6614-47-4. [COBISS.SI-ID 248398592
   

  TRATNIK, Matjaž (urednik, avtor), VRENČUR, Renato (urednik, avtor). Nepremičninsko pravo, (Nova slovenska zakonodaja), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009-<2012>. Zv. <1-2>. ISBN 978-961-247-092-0. ISBN 978-961-247-211-5. [COBISS.SI-ID 243694848
   

  KNEZ, RajkoHOJNIK, Janja. Notranji trg EU. Maribor: Pravna fakulteta: = Faculty of Law, 2009. X, 370 str. ISBN 978-961-6399-58-6. [COBISS.SI-ID 63068161
   

  GRAFENAUER, Božo, BREZOVNIK, Boštjan, ŽELEZNIK, Milan. Upravni postopki v občinah, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2009. 290 str. ISBN 978-961-91819-7-3. http://www.lex-localis.info/files/82cab028-20c0-4236-8f64-c338d448ed78/633698066258922000_e-izdaja_upravni%20postopki%20v%20obcinah.pdfhttp://www.lex-localis.info/knjige/upravnipostopkivobcinah. [COBISS.SI-ID 243755520
   

  GRAFENAUER, Božo, BREZOVNIK, Boštjan, ŽELEZNIK, Milan. Upravni postopki v občinah, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2009. ISBN 978-961-91819-6-6. [COBISS.SI-ID 243755264
   

  KORPIČ-HORVAT, Etelka, BOHL ULČAR, Tanja, REPAS, Martina, LEŠNIK, Ana. Delovna razmerja. Ljubljana: Dashöfer, cop. 2008. 74 str. [COBISS.SI-ID 64915457
   

  KOVAČEK-STANIĆ, Gordana, PAJVANČIĆ, Marijana (sodelavec pri raziskavi), PIHLER, Stanko (sodelavec pri raziskavi), CVEJIĆ-JANČIĆ, Olga (sodelavec pri raziskavi), BORDAŠ, Bernadet (sodelavec pri raziskavi), VIDIĆ, Jelena (sodelavec pri raziskavi), DRAŠKIĆ, Marija (sodelavec pri raziskavi), KOPITOVIĆ, Vesna (sodelavec pri raziskavi), RIJAVEC, Vesna (sodelavec pri raziskavi, recenzent), KRALJIĆ, Suzana (sodelavec pri raziskavi). Legislativa o ljudskoj reprodukciji uz biomedicinsku pomoć. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2008. 287 str. ISBN 978-86-7774-034-4. [COBISS.SI-ID 232486663
   

  Obračun plač in delovna razmerja v praksi : praktični priročnik za zaposlovanje in obračunavanje plač ter drugih prejemnikov. KORPIČ-HORVAT, Etelka, STRBAN, Grega, NOVAK, Simona, ŠUBELJ, Biserka, KRUHAR PUC, Romana, ŠTRAVS, Simona, SENČUR PEČEK, Darja, CVETKO, Aljoša, KOZOLE, Cvetka, ŽAGAR, Irena, FRAS-ZOREC, Marjana, BREZOVAR, Borut, JOVANOVIČ, Dušan, BRATINA, Borut, VEHOVAR, Valentina, KALČIČ, Miran, MEŽNAREC, Bojana. [Tiskana izd.]. Ljubljana: Dashöfer, 2008-2014. ISSN 2232-2035. http://onbmu.dashofer.si/onb/?. [COBISS.SI-ID 239663616
   

  GRAFENAUER, Božo, BREZOVNIK, Boštjan, ŽELEZNIK, Milan, IVANC, Tjaša. Razvid upravnih postopkov v občinah. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, 2006-2012. http://ls.lex-localis.info/Razvidupravnihpostopkovvobčinah. [COBISS.SI-ID 3298347
   

  GRAFENAUER, Božo, BREZOVNIK, BoštjanTOPLAK, Jurij, ŽELEZNIK, Milan. Katalog pristojnosti občin. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za lokalno samoupravo, 2003-2009. http://www.mnz.gov.si/si/javna_uprava/lokalna_samouprava/katalog_pristojnosti_obcin/. [COBISS.SI-ID 2481195
   

   

  2.03 Reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

   

  RAKAR, Iztok, TIČAR, Bojan. Pravo javne uprave. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2017. 383 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-262-103-2. [COBISS.SI-ID 290251264
   

   

  ŠEPEC, Miha, ZGAGA, Sabina. Praktikum za kazensko materialno pravo : z repetitorijem za študente. 1. ponatis. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2016. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-24-7. [COBISS.SI-ID 284645888
   

  ŠEPEC, Miha, ZGAGA, Sabina. Praktikum za kazensko materialno pravo : z repetitorijem za študente. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-24-7. [COBISS.SI-ID 261218560
   

  BELE, Ivan, ŠEPEC, Miha. Praktikum za kazensko materialno pravo : s predstavitvijo institutov splošnega dela kazenskega zakonika : [študijsko gradivo]. 1. izd. V Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2011. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6731-03-4. [COBISS.SI-ID 254853888
   

  NEWMAN, Graeme R., CLARKE, Ronald V., DOBOVŠEK, Bojan, IVANUŠA, Teodora, PODBREGAR, Iztok (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), SOTLAR, Andrej (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), TIČAR, Bojan. Policijska dejavnost proti terorizmu : učbenik za vodilno osebje na policijskih postajah. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2010. 236 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6821-00-1. [COBISS.SI-ID 249269760
   

  GRAFENAUER, Božo, IVANC, TjašaBREZOVNIK, Boštjan. Upravni postopek in upravni spor. V Mariboru: Pravna fakulteta, 2010. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6399-55-5. [COBISS.SI-ID 65468161
   

  BRKIĆ, Snežana, KNEZ, Rajko, ETINSKI, Rodoljub, MILKOV, Dragan, PETRUŠIĆ, Nevena, DRAKIĆ, Dragiša, SALMA, Jožef, NIKOLIĆ, Dušan (urednik). Osnove prava životne sredine. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2009. 319 str. ISBN 978-86-7774-051-1. [COBISS.SI-ID 239319047
   

  IVANUŠA, Teodora, PODBREGAR, Iztok, PEČAN, Samo, MULEJ, Matjaž, TIČAR, Bojan, IVANUŠA, Teodora (urednik), PODBREGAR, Iztok (urednik). Pandemija : upravljanje in obvladovanje omejitve gibanja : učbenik. Ljubljana: Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor, 2009. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-92700-0-4. [COBISS.SI-ID 246934784
   

   

  2.05 Other educational material

   

  ŠEPEC, Miha. Evropsko in mednarodno kazensko pravo : učno gradivo za predmet. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. 57 f. [COBISS.SI-ID 3231466
   

   

  TIČAR, Bojan. Legal aspects of corporate governance : MA programme. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. 31 f. [COBISS.SI-ID 3290090
   

  TIČAR, Bojan. Legal regulation of public administration : BA programme. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. 29 f. [COBISS.SI-ID 3289834
   

  PROSTOR, Jerneja. Študijsko gradivo pri predmetu Avtonomni gospodarski posli : (zbirka vaj). Maribor: Pravna fakulteta, 2016. ISBN 978-961-6399-75-3. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/8. [COBISS.SI-ID 85639681
   

  HOJNIK, Janja, BOBARYKINA, Natalia. Euneg English legal terminology : introduction. Maribor: Locutio, Zavod za kulturno iniciativo, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 85355009
   

  REPAS, Martina. Gradivo za vaje pri predmetu Mednarodno zasebno pravo. Maribor: Pravna fakulteta, 2015. https://estudij.um.si/pluginfile.php/269845/mod_resource/content/1/Gradivo%20za%20vaje%20MZP.pdf. [COBISS.SI-ID 4975403
   

  HOJNIK, Janja. English legal terminology : study materials, exercises and glossaries. academic year 2014/2015. Maribor: [Pravna fakulteta], 2014. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 4762155
   

  REPAS, Martina. Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme, Predmet: Gospodarske pogodbe in civilno pravo : tema :Pravo industrijske lastnine. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2014. 23 str. [COBISS.SI-ID 4975147
   

  IVANC, Tjaša, RIJAVEC, Vesna. Pravdni postopek, (Pravni mozaik, 11). Ljubljana: IUS Software: GV založba, 2014. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-247-283-2. [COBISS.SI-ID 1541345
   

  TIČAR, Bojan. Pravna ureditev javne uprave : univerzitetni študijski program "Varstvoslovje" : (študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2014. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2806250
   

  TIČAR, Bojan. Pravni vidiki upravljanja organizacij : magistrski študijski program "Varstvoslovje" : (študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2014. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2805994
   

  HOJNIK, Janja. Prosto gibanje oseb in svoboščine notranjega trga : gradivo za teoretske vaje. Maribor: Pravna fakulteta, 2014. 221, 2, [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4851243
   

  BEŠTER, Helena, BUBNIČ, Edi, FRIC, Leonida, IVANJKO, Šime, JAKOPANEC LEVART, Renata, KORBAR, Tjaša, LEŠNIK, Zvonimir, MUSIL, Matjaž, PANZA-FRECE, Tea, RISTIN, Gordana, STARMAN, Danijel, ŠENK, Matija, VONČINA, Marko, ZGRABLIĆ, Boris, STRMČNIK, Berni. Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike. 2. izd. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje, 2014. 4 zv., ilustr. ISBN 978-961-6593-34-2. ISBN 978-961-6593-35-9. ISBN 978-961-6593-36-6. ISBN 978-961-6593-37-3. [COBISS.SI-ID 274633216
   

  TIČAR, Bojan. Upravno pravo in javna uprava : visokošolski strokovni študijski program "Varnost in policijsko delo" : (študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2014. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2805738
   

  HOJNIK, Janja. Angleška pravna terminologija za civilne in gospodarske sodnike : s poudarkom na predpisih Evropske unije. [Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju], 2013. 68 str. [COBISS.SI-ID 4589867
   

  BEŠTER, Helena, BUBNIČ, Edi, FRIC, Leonida, IVANJKO, Šime, JAKOPANEC LEVART, Renata, KORBAR, Tjaša, LEŠNIK, Zvonimir, MUSIL, Matjaž, PANZA-FRECE, Tea, RISTIN, Gordana, STARMAN, Danijel, ŠENK, Matija, VONČINA, Marko, ZGRABLIĆ, Boris, STRMČNIK, Berni. Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje, 2013. 4 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 268780032
   

  REPAS, Martina. Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, Predmet: Gospodarske pogodbe in civilno pravo : tema :Pravo industrijske lastnine. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2012. 22 str. [COBISS.SI-ID 4974891
   

  KOROŠEC, Damjan, ŠOŠIĆ, Miha. Gradivo za vaje pri predmetu Kazensko materialno pravo : za študijsko leto 2012/2013. [Maribor: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2012]. 7 f. [COBISS.SI-ID 4485419
   

  HOJNIK, Janja. Prosto gibanje oseb in svobo[d]ščine notranjega trga : gradivo za teoretske vaje. Maribor: Pravna fakulteta, 2012. [250] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4432427
   

  HOJNIK, Janja. Sodno varstvo v Eu : gradivo za teoretske vaje. Maribor: Pravna fakulteta, 2012. 72 str. [COBISS.SI-ID 4457003
   

  GRAFENAUER, Božo, IVANC, Tjaša, PLEMENITAŠ, Valentina, BREZOVNIK, BoštjanŠKOF, Bojan, RAMŠAK, Franci. Gradivo (prosojnice) za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka. Maribor: Pravna fakulteta, 2011. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4218155
   

  GRAFENAUER, Božo, IVANC, Tjaša, PLEMENITAŠ, Valentina, PUKŠIČ, Mitja (urednik). Gradivo (prosojnice) za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka. Maribor: Pravna fakulteta, 2011. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4218411
   

  TIČAR, Bojan. Pravna ureditev javne uprave : študijsko gradivo : 2. letnik - uni program. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011-2012. 4 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 2269418
   

  TRATNIK, Matjaž. Stvarno pravo, (Pravni mozaik, 10). Ljubljana: GV založba, 2011. 1 zgibanka ([6] str.), graf. prikazi. ISBN 978-961-247-182-8. [COBISS.SI-ID 256768512
   

  VRENČUR, Renato, JOVANOVIČ, Dušan, HIENG, Romana, DUHOVNIK, Meta, DOLENC, Mile, DJORDJEVIĆ, Miodrag, VOLK, Dida. Opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : [gradivo za pripravo na strokovni izpit]. Ljubljana: Nebra, 2010. 1 zv. [COBISS.SI-ID 19303654
   

  TIČAR, Bojan. Upravno pravo in javna uprava : študijsko gradivo : I. letnik - bolonjski VS program. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2010. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1849322
   

  TIČAR, Bojan, KOVAČ, Polonca, VIDIČ, Branko, KORADE PURG, Štefka. Javna uprava : študijsko gradivo : II. letnik - univerzitetni program. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2009. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1790186
   

  IVANJKO, Šime. Osnove zavarovalnega prava : e-gradivo pri predmetu. Celje: Fakulteta za logistiko, 2009. 1 CD-ROM, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512282429
   

  TIČAR, Bojan, KOVAČ, Polonca, VIDIČ, Branko, KORADE PURG, Štefka. Študijsko gradivo za predmet Javna uprava : za 2. letnik univerzitetnega programa FVV. Maribor: Fakulteta za varnostne vede, 2009. [loč. pag.], ilustr. [COBISS.SI-ID 3294126
   

  GRAFENAUER, Božo, IVANC, TjašaBREZOVNIK, Boštjan. Gradivo (prosojnice) za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka. Maribor: Pravna fakulteta, 2008. 68 str. [COBISS.SI-ID 3353131
   

  BELE, Ivan, KLEMENČIČ, Goran, JUŽNIČ, Anna, STUŠEK, Janez, ŠEPEC, Miha. Repetitorij in praktikum za kazensko materialno pravo, (Zbirka Učbeniki). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2008. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-6230-65-0. [COBISS.SI-ID 1455082
   

   

  2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

   

  BREZOVNIK, Boštjan, HORVAT, Grega. Storitve Občine Zavrč za občanke in občane, (Lex localis). 1. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo, 2018. ISBN 978-961-6842-85-3. ISBN 978-961-6842-86-0. http://www.lex-localis.info/ebook/storitveobcinezavrc2018. [COBISS.SI-ID 294327808
   

   

  TIČAR, Bojan, KORADE PURG, Štefka, VIDIČ, Branko. Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov. 1. izd. Ljubljana: Nebra, 2017. 538 str., tabele. ISBN 978-961-6750-10-3. [COBISS.SI-ID 289373952
   

  KNEZ, Rajko. Handbook on citizenship of the Union. Maribor: Pravna fakulteta: = Faculty of Law, 2016. ISBN 978-961-6399-86-9. http://iele.weebly.com/uploads/2/5/1/8/25181752/handbook_-_citizenship_of_the_union.pdf. [COBISS.SI-ID 87825409
   

   

  KNEZ, Rajko. Handbook on free provision of services on the internal market, (InterEuLawEast, European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe). Maribor: Pravna fakulteta: = Faculty of Law, 2016. ISBN 978-961-6399-84-5.http://iele.weebly.com/uploads/2/5/1/8/25181752/handbook_-_free_provision_of_services_on_the_internal_market.pdf. [COBISS.SI-ID 87809793
   

  KNEZ, Rajko. Handbook on system of legal remedies in the EU, (InterEuLawEast, European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe). Maribor: Pravna fakulteta: = Faculty of Law, 2016. ISBN 978-961-6399-85-2. http://iele.weebly.com/uploads/2/5/1/8/25181752/handbook_-_system_of_legal_remedies_in_the_eu_law.pdf. [COBISS.SI-ID 87825921
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Storitve Občine Gorišnica za občanke in občane, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. ISBN 978-961-6842-31-0. http://www.lex-localis.info/ebook/storitveobcinegorisnica. [COBISS.SI-ID 274807040
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Storitve Občine Juršinci za občanke in občane, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. ISBN 978-961-6842-30-3. http://www.lex-localis.info/ebook/storitveobcinejursinci. [COBISS.SI-ID 274711296
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Storitve Občine Kidričevo za občanke in občane, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. VI, 144 str. ISBN 978-961-6842-32-7. http://www.lex-localis.info/ebook/storitveobcinekidricevo. [COBISS.SI-ID 91134721
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Storitve Občine Ljubno za občanke in občane, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. ISBN 978-961-6842-34-1. http://www.lex-localis.info/ebook/storitveobcineljubno. [COBISS.SI-ID 275700736
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Storitve Občine Zavrč za občanke in občane, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. ISBN 978-961-6842-29-7. http://www.lex-localis.info/ebook/storitveobcinezavrc. [COBISS.SI-ID 274708480
   

  BREZOVNIK, Boštjan. Storitve Občine Gorje za občanke in občane, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2013. V, 98 str. ISBN 978-961-6842-20-4. [COBISS.SI-ID 270240000
   

  BEDNAŠ, Marijana, BACHTIAR, Djalil, DJOKIĆ, Danila, FERK, Boštjan, HVASTIJA, Branko, JAVORNIK, Štefka, JUS, Miran, MILENKOVIČ, Vladoša (avtor, urednik), MORE, Matej, ŠEPEC, Miha, ŠIŠKO-DEBELJAK, Marjeta. Doing business in Slovenia. Ljubljana: CMSR, Centre for International Cooperation and Development, 2010. 111 str., tabele. ISBN 978-961-6038-25-6. [COBISS.SI-ID 251507968
   

  Javne službe in javno-zasebna partnerstva po novem. MUŽINA, Aleksij (avtor, urednik), BOŽIČ, Nina, ČERNEKA, Gregor, GLAVINA, Darja, VIŠNJEVEC, Katja, ŽVIPELJ, Marko, JEREB, Samo, KOZLAR, Vesna, PLANINŠIČ, Neža, TIČAR, Bojan, FERK, Petra, FERK, Boštjan, JAGODIČ, Boris. Maribor: Forum Media, 2008-2012. ISSN 1855-4636. [COBISS.SI-ID 240157440
   

  KRESAL, Barbara, KRESAL ŠOLTES, Katarina, SENČUR PEČEK, Darja. Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja : najpogostejša vprašanja in odgovori. Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2008. 172 str. ISBN 978-961-6660-01-3. [COBISS.SI-ID 237316608