Študentska pravda

Tekmovanje »Študentska pravda« (predhodno: Simulacija civilnega pravdnega postopka) je tekmovanje študentov Pravne Fakultete Univerze v Mariboru, iz znanja civilnega procesnega prava in obveznostnega prava. Pri tem velja poudariti, da je poznavanje procesnega prava statična komponenta (stalnica), medtem ko je materialni substrat tekmovanja variabilen (nrav omejen z zahtevo po reševanju spora v okviru pravdnega postopka). Udeležba na tekmovanju je omogočena veliki večini študentov PF UM na prvi in drugi stopnji študija. Na tekmovanju tako lahko sodelujejo 2. in 3. letniki prve študijske stopnje, vred s študenti, ki izkoriščajo absolventski staž ter študenti 1. letnika druge študijske stopnje. Priložnostno na tekmovanju sodelujejo tudi študenti drugih univerz.

Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in ustnega stadija. V prvem pripravijo ekipe (po 5 študentov na ekipo) tožbo in odgovor na tožbo glede na vsakokratni dejanski stan izdanega primera. V ustni fazi se opravijo simulirane obravnave po pravilih slovenskega pravdnega postopka. V finalni obravnavi se pomerita najboljši ekipi in se izbere zmagovalna ekipa ter najboljši govorci.

Tekmovanje sintetizira tri temeljne postavke. Prvič, premore pedagoško nrav. Študenti se tekom priprav namreč »učijo« procesnega prava, preko problem-based learning approach-a (angleški izraz za učni pristop, ki temelji na reševanju primerov kot metodi študija). V drugem delu je tekmovanje simulacija (tekmovalci »igrajo« svojo korespondenčno vlogo zastopnikov, kot bi jo sicer pred resničnim senatom). V tretjem aspektu je tekmovanje preprosto »tekmovanje«, kar pomeni, da je prejšnjima postavkama dodan element kompetitivnosti. Študenti si prizadevajo posegati po najboljših mestih, ki tudi prinašajo nagrado.

Primer za reševanje in Pravilnik tekmovanja sta predvideno izdana v mesecu marcu ali aprilu. Prijave bodo omogočene v mesecu aprilu in/ali maju.