Oglasna deska

Obligacijsko pravo - spremenjen učni načrt - kolokviji

Datum objave: 28. October 2016 | Datum poteka: 1. October 2017

Novica je potekla!

Spoštovani,

glede na spremenjene učne načrte v letu 2016/2017 obveščamo vse študente, da bosta šele z izpitnim rokom dne 13.6.2017 pozitivno opravljena kolokvija A in B pogoj za pristop na izpitni rok iz predmeta Obligacijsko pravo.

Pred junijskim izpitnim rokom v študijskem letu 2016/2017 kolokvija nista pogoj za pristop k izpitu.

Roki za kolokvije bodo razpisani šele v drugem semestru študijskega leta 2016/2017.

Uspešen študij in prijazen pozdrav,
Nataša Samec Berghaus