Oglasna deska

Kazensko materialno pravo - pojasnilo za študente absolvente

Datum objave: 21.03.2017 | Datum poteka: 30.09.2017

Novica je potekla!

Vse študente absolvente obveščamo, da udeležba na kolokviju ni obvezna. Za študente absolvente namreč ne veljajo spremenjeni, temveč stari učni načrti (v veljavi pred 1. 10. 2016), zaradi česar kolokvij ne more šteti za del izpitne ocene.

Nova struktura pisnega izpita (eno od vprašanj s težiščem na posebnem delu KZ-1, ki je predmet posebne obravnave na seminarjih - medicinsko kazensko pravo) pa pride v poštev tudi za študente absolvente.

Za vse ostale udeležence (2. in 3. letniki I. bolonjske stopnje, udeleženci brez statusa, ponavljalci) kolokvij v skladu z novim učnim načrtom predstavlja 20% izpitne ocene.

asist. Jan Stajnko