Oglasna deska

Dodatni izpitni termini Upravno pravo (b1, 3. letnik)

Datum objave: 13. April 2018 | Datum poteka: 12. June 2018

Razpisana sta dva dodatna izpitna termina za predmet Upravno pravo (b1, 3. letnik), in sicer:

- redni študij:    8. maj  2018 ob 12.00,

- izredni študij:  11. junij 2018 ob 12.00.

Prijava na izpit je  odprta  za tiste študente, ki so letos prvič vpisani v 3. letnik.