Obvestila za študente

Še so na voljo štipendije za študijske obiske dijakov in študentov - rok za prijavo: 30.9.2017

Datum objave: 26.05.2017 | Datum poteka: 01.10.2017

Obvestilo je poteklo!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino, še na voljo.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Zadnji rok za prijavo je 30.9.2017.

Vse informacije glede razpisa najdete na tej povezavi.

Dodatne informacije je možno v času uradnih ur dobiti tudi osebno na naslovu sklada ali telefonsko pri Minki Glinšek na 01 43 45 893 ali minka.glinsek@sklad-kadri.si.

 

Prijazen pozdrav,

Katja Kralj Tomšič

Oddelek za analize in odnose z javnostmi

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Telefon: 01 43 41 588

E-pošta: katja.kralj-tomsic@sklad-kadri.si