Obvestila za študente

Razpis za esejsko tekmovanje Prava ideja 2018 - rok za oddajo 19.2.2018

Datum objave: 6. February 2018 | Datum poteka: 20. February 2018

Obvestilo je poteklo!

Študente dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študijskih programov vabimo, da se prijavite na esejsko tekmovanje »Prava ideja«.
Vsaka generacija se sooča s problemi in izzivi družbe, ki so značilni le za njih in njihov čas. Današnje generacije pa so, zaradi specifičnega stanja v družbi, zato še toliko bolj obremenjene. Vsa ta obremenjenost in problemi sodobnega časa zahtevajo od vseh nas, da smo zato še bolj kritični in da znamo na koncu te probleme reševati na nam znane in (še) neznane načine. Sedanje razmere zahtevajo, da pravniki in bodoči pravniki razmišljajo, kaj je v slovenskem pravnem redu treba spremeniti, dograditi ali preoblikovati!

Vaš Študentski svet