Obvestila za študente

Dragi dijaki, ne pozabite: "Študij prava je IZZIV"

Datum objave: 31. January 2018 | Datum poteka: 1. October 2018

Študij prava si lahko zastavite kot intelektualni izziv. Ne gre tajiti, da študij prava ni lahek. A ob vseh opisanih prednostih, ki jih pravo omogoča in daje, je samoumevno, da nekaj tudi terja. Študij bo razgibal vaše sive celice, ki bodo v teh nekaj letih pretekle maraton. Vendar boste ob koncu smeli z mirno vestjo dejati, da ste ta tek ne samo prestali, temveč tudi zmagali.