Objave prostih delovnih mest

UNIVERZA V MARIBORU - PRAVNA FAKULTETA

objavlja prosto delovno mesto                                                                                                 Maribor, 5.9.2017

J032026 – Tehnični delavec II v Tajništvu Pravne fakultete, za določen čas enega (1) leta, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom en (1) mesec, (M/Ž)

Za delovno mesto J032026 – Tehnični delavec II v Tajništvu Pravne fakultete, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:  

Za delovno mesto J032026 TEHNIČNI DELAVEC II, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:  

  • zahtevana stopnja izobrazbe: II 
  • zahtevana smer izobrazbe: osnovnošolska izobrazba.

Pogodba o zaposlitvi z izbranim/o kandidatom/tko se sklene za določen čas enega (1) leta, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom en (1) mesec.

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo po pošti na naslov "Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor".

Rok prijave: od 5. 9. 2017 do 13. 9. 2017