asist. mag. Mojca Tancer Verboten, unv. dipl. prav.

Delovno mesto: asistent
E-mail: mojca.tancer@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 44
Prostor: 09
Govorilna ura: sreda, 15:30 - 16:30
Tutorska ura: četrtek, 14:00 - 15:00
Katedra: Katedra za delovno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Socialna varnost (V)
  • Delovno in socialno pravo (V): izbrane teme