asist. mag. Jerneja Prostor, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: asistent
E-mail: jerneja.prostor@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 80
Prostor: 103/2
Govorilna ura: petek, 12:00 – 13:00, po predhodni najavi po elektronski pošti
Tutorska ura: petek, 11:00 – 12:00, po predhodni najavi po elektronski pošti
Katedra: Katedra za gospodarsko pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Pravo družb (V)
  • Avtonomni gospodarski posli (V)
  • Korporacijsko in koncernsko pravo (V)
  • Gospodarsko in statusno pravo (V): izbrane teme
COBISS
SICRIS
Biografija: