Akademski zbor

Člani Akademskega zbora:

Učitelji, znanstveni delavci in asistenti

 • izr. prof. dr. Borut Holcman, predsednik
 • izr. prof. dr. Darja Senčur Peček, podpredsednica
 • izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • izr. prof. dr. Janja Hojnik
 • doc. dr. Tjaša Ivanc
 • asist. Katja Drnovšek
 • asist. Klemen Drnovšek
 • izr. prof. dr. Tomaž Keresteš
 • red. prof. dr. Rajko Knez
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal
 • red. prof. dr. Marijan Kocbek
 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • red. prof. dr. Vesna Kranjc
 • izr. prof. dr. Saša Prelič
 • asist. mag. Jerneja Prostor
 • red. prof. dr. Martina Repas
 • red. prof. dr. Vesna Rijavec
 • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
 • doc. dr. Miha Šepec
 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • izr. prof. dr. Jure Toplak
 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik
 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur
 • asist. Petra Weingerl
 • asist. Denis Baghrizabehi
 • mladi raziskovalec Kristjan Zahrastnik

Študenti

 • Katja Kebrič
 • David Borlinič Gačnik
 • Aljaž Sekolovnik
 • Mojca Žlogar
 • Roberto Mazzoleni

Mandat študentov: 11.10.2017 - 10.10.2018