Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo

Predstojnik: izr. prof. dr. Renato Vrenčur
Člani katedre:

  • red. prof. dr. Vesna Rijavec
  • red. prof. dr. Rajko Knez
  • red. prof. dr. Martina Repas
  • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
  • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
  • red. prof. dr. Janja Hojnik
  • doc. dr. Tjaša Ivanc
  • asist. Denis Baghrizabehi
  • mag. Urška Kežmah, strokovnjakinja iz prakse
  • doc. dr. Andrej Ekart