Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo

Predstojnica: red. prof. dr. Vesna Rijavec
e-pošta: vesna.rijavec@um.si