Poslovodni odbor

Člani poslovodnega odbora:

  • red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica
  • red. prof. dr. Janja Hojnik
  • izr. prof. dr. Tomaž Keresteš
  • red. prof. dr. Saša Prelič
  • Maja Habjanič, tajnik fakultete
  • Katja Kebrič, prodekanica študentka v obdobju od 10.3.2017 do 9.3.2019