Komisije senata

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 20.9.2015 - 19.9.2019

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Predsednik: izr. prof. dr. Tomaž Keresteš
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
Člani:

 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • izr. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • doc. dr. Tjaša Ivanc
 • Aljoša Polajžar, študent
 • Tjaša Lubec, študentka

Mandat študentov: 27.10.2016 - 26.10.2017

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNE ZADEVE

Predsednik: izr. prof. dr. Janja Hojnik
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik
Člani:

 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • izr. prof. dr. Jure Toplak
 • doc. dr. Tjaša Ivanc
 • Aljoša Polajžar, študent
 • Jožica Lebar, študentka

Mandat študentov: 27.10.2016 - 26.10.2017

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Predsednik: izr. prof. dr. Janja Hojnik
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Suzana Kraljić
Člani:

 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik
 • red. prof. dr. Rajko Knez
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • Tea Žgank, študentka
 • Jožica Lebar, študentka

Mandat študentov: 27.10.2016 - 26.10.2017

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Borut Holcman
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Aleš Kobal
Člani:

 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur
 • asist. Klemen Drnovšek
 • Bernarda Rokavec
 • Sara Šešerko, študentka
 • Aljaž Lep, študent

Mandat študentov: 4.4.2016 - 3.4.2017

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU 

Predsednik: red. prof. dr. Martina Repas
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Janja Hojnik
Člani:

 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal

 

KNJIŽNIČNI ODBOR PF UM

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Predsednik: izr. prof. dr. Borut Holcman
Člani:

 • red. prof. dr. Vesna Kranjc
 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • izr. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • izr. prof. dr. Jurij Toplak
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • Asist. Miha Šošić
 • Nina Bezjak, študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo
 • Jure Pirc, študent Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo

Mandat študentov: 14.10.2016 - 13.10.2017