Novice

V kratkem: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili z novelo ZPP-E

Datum objave: 9. June 2017 | Datum poteka: 4. September 2017

Novica je potekla!

Uvodna pojasnila k noveli, v katerih so združeni izsledki preučevanj teoretikov in praktikov, olajšujejo razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi so pripravili dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš - profesorja na Pravni fakulteti Maribor ter dr. Lojze Ude in dr. Andrej Ekart.

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki se bo začela uporabljati 14. 9. 2017, je druga najobsežnejša doslej in pomembno posega v ureditev pravdnega postopka. Njen cilj je uravnoteženje zahtev po učinkovitosti in hitrosti ter zahtev po kakovostnem odločanju. V 132 členih nadgrajuje dosedanja spoznanja sodne prakse in pravne teorije na tem področju, prinaša pa tudi veliko novosti:

-       pripravljalni narok,
-       program postopka in časovnico poteka postopka,
-       predpravdni dokazni postopek z izvedencem,
-       stopničasto tožbo,
-       dostop do poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov,
-       zaključne besede strank,
-       več možnosti za izdajo sodbe s skrajšano obrazložitvijo,
-       ločeno odločanje o stroških postopka,
-       daljši pritožbeni rok,
-       nadzorne mehanizme zoper neupravičene razveljavitve sodb,
-       odpravo dovoljene revizije in dopuščeno revizijo ne glede na vrednost spornega predmeta,
-       svetovalna mnenja Vrhovnega sodišča,
-       javno revizijsko obravnavo,
-       ločena mnenja na Vrhovnem sodišču.

Vir: https://www.gvzalozba.si/zakon-o-pravdnem-postopku-z-uvodnimi-pojasnili-1231