Novice

Izšla je nova knjiga: Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji avtorjev dr. Brezovnik, dr. Oplotnik in dr. Mlinarič

Datum objave: 3. August 2017 | Datum poteka: 30. September 2017

Novica je potekla!

V Sloveniji je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Kot izhaja iz odločitve Ustavnega sodišča RS, ni dvoma, da mora zakonodajalec za urejanje odvetništva sprejeti zakon, vendar pri zakonskem urejanju zakonodajalec vedno trči ob ustavno zahtevo, da je odvetništvo samostojno in neodvisno.

Tako mora zakonodajalec pri zakonskem normiranju odvetništva sicer urediti vprašanja samostojnosti in neodvisnosti in s tem tudi vprašanja določanja odvetniške tarife, vendar mora določena vprašanja prepustiti avtonomnemu urejanju znotraj odvetniškega poklica. Z odvetniško tarifo se ne določa obvezna cena odvetniških storitev saj se odvetnik s stranko lahko vselej dogovori drugače, kot to določa tarifa. Je pa tarifa zavezujoča, kadar sodišče določa obveznost plačila stroškov odvetnika stranki, ki je v sporu uspela. Z našo raziskavo empirično dokazujemo, da obstoječa odvetniška tarifa v Sloveniji neupravičeno izčrpava manjše odvetniške pisarne, ki zagotavljajo učinkovito pokritost z mrežo odvetniških storitev za prebivalstvo in manjša podjetja. S tem je ogrožena tudi ekonomska samostojno in neodvisnost odvetniških pisarn ter nedopustno omejena pravica do učinkovitega sodnega varstva za tiste stranke, ki so v postopku uspešne.

>>več